BejelentésHonvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás
"Nem csak a húszéveseké a világ..."

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Hírek
XI. Honvédtalálkozó

2015. július 10-én rendezzük meg hagyományos találkozónkat, melyen ismét találkozhatnak a Szabadszálláson a laktanyákban szolgált katonák, polgári- és közalkalmazottak, valamint hozzátartozóik...

tovább >>


Közgyűlés

Klubunk vezetősége 2015. február 27-én 15 órától számol be a 2014 évi tevékenységéről és ismerteti a 2015-re tervezett feladatait. Minden tagot szeretettel vár az elnökség

tovább >>


X. Helyőrségi Honvéd Találkozó

Új rovat nyílt a találkozó megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatos hírek, események megjelenítésére. A rovatban már olvasható a program, letölthető a meghívó és a regisztrációs lap.

tovább >>


Múzeum költöztetése

24.én sikeresen átköltöztettük a kiállítási anyagot....

tovább >>


Kitüntetés a Honvédelem Napján

Udvarnoki János barátunk a Magyar Honvédelem Napja alkalmából kitüntetést vehetett át a közigazgatási államtitkártól

tovább >>


Május 19 - Május 21

Végh Ferenc életmű-könyve jelent meg május 19-én, május 21 pedig a Magyar Honvédelem napja. Bővebben a hivatkozásra kattintva

tovább >>


Bővült a honlap

Holczmann Misi összeállított egy anyagot a tüzérosztály helyőrségbe településével, megalakulásával, működésével kapcsolatban egészen a felszámolásig. Néhány kép is csatolva.

tovább >>


BEOSZ

Segélyezési lehetőség és BEOSZ hírek a honlapon

tovább >>


Petőfi túra

Szombaton, 5-én klubunk tagjai közel 20 fővel indulnak, hogy gyalogosan teljesítsék nagy költőnk nevével fémjelzett emléktúra különböző távjait.

Elismerés

Március 15. alkalmából katonai elismerésben részesült klubunk két tagja...

tovább >>


Évzáró-évnyitó taggyűlés

Sikeresen és eredményesen lebonyolításra került a nyugdíjas klub előző évet értékelő és a 2014-es év feladatait meghatározó "évzáró-évnyitó" taggyűlése.

tovább >>


Városi Nőnapi ünnepség

Március 8-án 16 órától a József Attila Közösségi Házban, a közösségi házzal együttműködve szervezzük meg a városi nőnapot. A rendezvényre minden hölgyet szeretettel várunk. HNYK elnöksége

Beszámoló közgyűlés

A Honvéd Nyugdíjas Klub éves, beszámoló közgyűlése 2014. február 21-én 15 órától...

tovább >>


Honvédségi lakásügyek..

Honvédségi lakásban bármely jogcímen lakókat érintheti a Magyar Honvédség által kiadott tájékoztatás a lakások használatával, megvásárlásával kapcsolatban. Többet olvashatsz a hírekben megtalálható hivatkozásra kattintva.

tovább >>


Túra a Szekszárdi dombságban

A BARTINA-32 teljesítménytúrán vett részt csapatunk 20145. január 18-án....

tovább >>


BARTINA-3

Klubunk kis csapata január 18-án ismét nekivág egy 32 km-es túrának. Most a Szekszárdi-dombság a cél...

tovább >>


Elfogyott a fürdőbelépő

Már a nyitás napján több ezer pályázat érkezett....

tovább >>


Polgármesteri évértékelő

Január 8-án Dr. Báldy Zoltán polgármester értékelte az elmúlt év eredményeit és szólt a város előtt álló feladatokról is

tovább >>


Polgármesteri évértékelés

Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere január 8-án megtartásra kerülő év értékelésén vesz rész a klub elnöke a polgármesteri hivatalban. Az ott elhangzottakról és a DAR évzáró rendezvényének tapasztalatairól a januári vezetőségi ülésen és klubnapon ad tájékoztatást elnökünk

DAR értekezlet

A BEOSZ DAR vezetősége 2013. december 18-án tartja évzáró rendezvényét, melyen feldolgozásra kerülnek a régió szervezetei ez évi munkájának tapasztalatai, valamint a következő év kiemelkedő feladatai is. A rendezvényen klubunkat az elnök képviseli.

Teljesítménytúra

December 8-án a Felső Bakonyban a "Bakonyi mikulás 2013" teljesítménytúrán a 32-km-es távot teljesítette csapatunk. (Bővebben a www.baratokfc.5mp.eu honlapon)
A Honvéd Nyugdíjas Klub vezetőségének beszámolója
a 2014. évi tevékenységről és a 2015. évi főbb feladatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Ismét elérkeztünk a számadás napjához, amikor a vezetőség beszámol az egy évvel ezelőtt megfogalmazott célkitűzések és az eltervezett feladatok megvalósulásáról a közgyűlésnek. Előzetesen megfogalmazhatom Önöknek, hogy a 2014. évre elfogadott munkatervünkben rögzített célkitűzések alapvetően megvalósultak, a feladatok teljesültek.

A klub, továbbra is jelen van a város köz- és kulturális életében és tovább tervezzük aktív részvételünket a jövőben is. Az országban zajló társadalmi folyamatok – bármennyire is pártpolitika mentes szervezet vagyunk – rányomták bélyegüket a 2014. évre is. A gazdasági élet hatásai a mindennapi klubéletben is éreztetik hatásukat. Az új szabályzók megjelenése meghatározta és meghatározza az egyesület munkáját. Egyesületünk további működéséhez szükségessé vált az Alapszabályunk módosítása.  A vezetőség, figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásaira és a célszerűségre, új Alapszabály kidolgozása mellett döntött. A jelzett két törvény mellett még további három törvény és két kormányrendelet előírásait kellett figyelembe venni a kidolgozás során. Az új Alapszabály tervezetünket eljuttattuk az e-mail-el rendelkezők számára és az összekötőkön keresztül minden klubtagunknak lehetőséget adtunk annak megismerésére, véleményezésére.

Az egyesület vezetése igyekszik a támogató jellegű kapcsolatokat továbbra is fenntartani, erősíteni, ezzel fokozni az adományozási, támogatási kedvet, amely a klub anyagi lehetőségeit növelheti.

Az egyesület működésének alapelvei továbbra is a pártsemlegesség, az önkéntesség, egyenjogúság, függetlenség, demokratikus önkormányzatiság, szolidaritás, nyilvánosság, és a célok elérése érdekében szervezett közös tevékenységek. Mindezek biztosítják a Szövetség célkitűzéseinek, úgymint: a honvédelem ügyének szolgálata, a magyar katonai hagyományok ápolása, a katonai emlékhelyek és hadisírok gondozása, a katona közösségek összefogásán keresztül az együvé tartozás érzésének erősítése, az érdekképviseletben és szociális tevékenységben való részvétel megvalósítása.

Nagy a jelentősége a pártpolitika mentességnek, mert így kötöttségek nélkül lehet együttműködni a mindenkori vezető szervekkel és végezni azt a munkát, amelyet a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, a Dél-Alföldi Régió a nyugdíjas szervezetek tevékenységének fő feladatául jelölt meg.

Fontos a tagság türelme a vezetőség tevékenysége iránt, amit jobbára tapasztalunk is, és amit köszönünk, mert ezzel tudjuk az egyesületi munkát jobban, kiegyensúlyozottabban végezni mindannyiunk érdekében.

Egyesületünk létszáma néhány fő kilépésével, illetve mások belépésével állandónak mondható, mert létszámunk jelenleg 84 fő, az életkor: 28-84 év közötti, az átlagéletkor 67 év.

Tisztelt Közgyűlés!

Vezetőségünk a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje szerint végezte munkáját, és tett eleget a Közgyűlés által elfogadott Munkatervben rögzített feladatok teljesülésének. A vezetőségi tagok a jól kialakított rendszer alapján tartanak kapcsolatot a tagsággal, a tagok kezdeményező készsége lassan javuló tendenciát mutat, de a tagság ez irányú aktivitásának növelése, a klubélet színesebbé tétele érdekében további munkát igényel.

Jó, az együttműködés az egyesület és Szabadszállás Város Önkormányzata, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (Kecskemét) között, így a működési feltételeink biztosítottak voltak és maradtak is. Aktív a kapcsolatunk és az együttműködésünk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével, a BEOSZ Dél-Alföldi Régióval és társ tagegyesületeinkkel.

A társadalmi kapcsolatokat illetően. A BEOSZ elnökének felkérésére, annak képviseletében, augusztusban a Szlovák Nemzeti Felkelés emlékére szervezett rendezvényen egyesületünk delegációja megkoszorúzta a Csorba-tónál lévő Szlovák Nemzeti Felkelés emlékművét, majd a már országos hagyománnyal rendelkező Kriván emléktúrán vettünk részt. A program a hivatalos rendezvényeken túl lehetőséget biztosított a Visegrádi Négyek tagállamaiból érkezett delegációk képviselői számára a baráti beszélgetésre, egymás szervezeteinek megismerésére is.

A gazdálkodásról. Továbbra sem folytattunk vállalkozói tevékenységet, gazdálkodásunk alapját a tagdíjbevételek, a támogatások, képezték. Gazdálkodásunk a támogatások feladatokhoz képesti alacsony mértéke miatt tartalék felhasználó volt.

Ebben az évben az egyesület a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából a törvényi feltételek fennállási igazolása után az adófizető személyektől 112.790,- Ft felajánlott összeget kapott. Ezúton is köszönjük minden kedves támogatónknak.

2014 évben is több-kevesebb sikerrel éltünk a különböző pályázati lehetőségekkel. Pályázatot adtunk be a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály „Sport-2014” megnevezésű kiírására, amely a sport tagozatunk által működő turisztikai szakág tevékenységét kívánta segíteni az általunk kezdeményezett sárga jelű turistaút kiépítéséhez. Szakosztályunkat nem fogadták el honvéd sportegyesületnek, így a pályázatot a kiíró nem fogadta el. Szintén nem nyert támogatást a Play Live Alapítványhoz beadott sport pályázatunk sem.

A BEOSZ-hoz benyújtott pályázatunk eredményes volt, így az onnan kapott támogatás szerény összege gyarapította ez évi gazdálkodási forrásainkat.

Klubélet szervezése területén egyik kiemelt feladatává vált egyesületünk weblapjának fenntartása, beillesztése a napi információáramlásba. Ennek révén folyamatosan tudtuk tájékoztatni a hozzáféréssel bíró klubtagjainkat és a klubélet hírei iránt érdeklődőket tervezett programjainkról, az aktuális eseményekről, érdekes hírekről. Büszkén mondhatjuk, hogy tagságunk több mint egyharmada használja az internetet, ami így a kapcsolattartás egyik legfontosabb eszközévé vált. Az interneten keresztül számos olyan támogatóra leltünk, akik megismerve munkánkat, az egyesület tevékenységét, felajánlották adójuk 1 %-át egyesületünk részére, hozzájárulva eredményességünk növeléséhez.

Továbbra is fontosnak tartjuk a különböző városi rendezvényeken való részvételünket, igény szerint az aktív részvételt. 2014-ben ezen a területen megítélésünk szerint tovább erősödött a jelenlétünk. Szeretnénk elérni, hogy tagjaink aktív részvételükkel támogassák az egyesület és a város ez irányú törekvését. Az otthon ülés továbbra sem támogatandó közösségi tevékenység!

A HNYK rendszeresen megtartja heti klubfoglalkozásait, melyek mindenkor nyitottak és mindenki számára elérhetők. A jövőben amennyiben igény van rá, szeretnénk olyan, klubfoglalkozásokat tartani, amelyekben tagjaink szívesen eltöltik szabadidejüket. Külön szeretném kiemelni, hogy felvettük a kapcsolatot a Nőszirmok Klubbal, ahol megbeszéléseink alapján a jövőben mindkét klub tagjainak megelégedésére közös rendezvényekkel szeretnénk tagjainknak kellemes időtöltést szerezni.

2014 évi rendezvényeink közül kiemelkedtek a következők:

§ Nőnapi köszöntőt rendeztünk együttműködve a közösségi házzal,

§ részt vettünk a DAR XVIII. Bajtársi Találkozóján és a DAR Kistérségi Találkozón (Szeged), de számunkra a legjelentősebb volt

§ a szabadszállási X. jubileumi Helyőrségi Honvéd Találkozó.

A jubileumi találkozót jelentőségének megfelelően igyekeztünk emlékezetessé tenni a rendezvény megfelelő színvonalának biztosításával. A találkozót részvételével megtisztelte a HVK Hadműveleti csoportfőnöke, a HVKF képviseletében. Az időjárás a szabadtéri programokat sajnos elmosta (ezeket részben egyszerűbb módon azért megtartottuk), de a találkozó legfontosabb célja a baráti találkozó, a bajtársi beszélgetések töretlenül megvalósultak.

A BEOSZ - a Honvédelmi Minisztérium támogatásával - huszonharmadik alkalommal rendezte meg az MH Balatonkenesei Rekreációs Központban a Katonanemzedéki Találkozót, amelynek célja, hogy a magyar katonai hagyományok ápolása, megőrzése feladatait átadják a fiatal generációnak, hogy a katonahagyományok a jövőben is tovább éljenek.

Szeretném külön kiemelni, hogy korábban a Helyőrségi Klubban lévő emlékszobát először raktároztuk, majd áttelepítettük a volt Alföldi Kiképző Központ parancsnoki épületének földszintjére. Kialakítottuk és a Honvéd Találkozóra megnyitottuk a „Hunyadi Mátyás Helyőrségi Emlékszoba”-t. Ebben nagy segítséget kaptunk városunk Önkormányzatától melyet ezúton is köszönünk. A látogatók elismeréssel nyilatkoztak a látottakról és további támogatásokra kaptunk ígéretet.

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály felkérésére négy településen végeztünk egyeztetést, hiánypótlást, adatpontosítást a katonasírokról, az emlékművekről, emléktáblákról.

Képviseltettük magunkat több társ tagegyesület évfordulós rendezvényein. Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Jánoshalmán, Szegeden. Először került megrendezésre a DAR keretében a szentesi tagszervezet rendezésében az Idősek napi megemlékezés.

Tagjaink közül négy fő a Honvéd Vezérkar Főnöki illetve Honvédelmi Minisztériumi, további négy fő BEOSZ elnöki elismerésben részesült.

Megemlékeztünk a Doni-áttörés áldozatairól, a Hősök Napja kapcsán katona elődeinkről. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze tartott előadást az érdeklődők részére.

Koszorút helyeztünk el az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emléktáblájánál, és megkoszorúztuk elhunyt társaink kopjafáit a temetőben, - rendben tartásáért külön köszönet illeti Gáspár Ferencné Katika tagtársunkat - az I. világháború, a II. világháború, valamint az internáltak és deportáltak emlékművét a Halottak Napján.

Kellő tisztelettel adóztunk az elhunyt tagok, és honvédségi nyugdíjasok emlékének és kegyelettel képviseltettük magunkat a gyászszertartásokon.

Részt vettünk a városi ünnepségeken, megemlékezéseken.

A Szent Mihály napi ünnepség keretében részt vettünk a bográcsos főző versenyben és frissen préselt szőlőlével kínáltuk a résztvevőket.

Ebben az évben is figyelemmel kísértük a tagság és a Szabadszálláson élő nyugdíjasok helyzetét. Folytattuk a nyugállományú katonák tervszerű látogatását (10 fő) a kecskeméti Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda által összeállított csomagok kiosztását.

Köszöntöttük születésnapjuk alkalmából a kerek évfordulós tagtársainkat.

A hozzánk fordulók részére - a tőlünk telhető módon – tájékoztatást adtunk, kéréseik továbbításában, okmányok beszerzésében segítettük őket és családlátogatásokat végeztünk.  Fontos feladatnak tekintjük a helyőrség minden igényjogosult nyugállományú (járadékos) katonája érdekérvényesítésének megvalósítását, annak segítését. Ennek keretében kértük fel az 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetőjét az újonnan megjelentett „Obsitos” című kiadvány ismertetésére, amely a nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok és hozzátartozóik és szervezeteik részére ismerteti a kötelezettségeiket, jogaikat továbbá a gondoskodás formáit. Nagyobb részvételre számítottunk, hiszen ez minden nyugállományú személyt érint.

Sport és túra tagozatunk 2014-ben jelentősen fejlődött, eredményes esztendőt tudhat maga mögött. A klub vezetése felkarolta ezt a kezdeményezést, amely lehetőséget ad idősek és fiatalok egészséges életmódjának fenntartására, a szabadidő hasznos egészséges eltöltésére. Az eddigi tapasztalatok alapján nem döntöttünk rosszul.

Hosszas előkészítő munkát követően, állami és társadalmi szervezetek, civil egyesületek és magánszemélyek támogatásával tagjaink és a támogatók közel 500 óra társadalmi munkájával 39 km hosszúságban, Izsáktól Kunadacsig kijelölt nyomvonalon bővítettük a „sárga” jelzésű túraútvonalat, - amely része lett az országos túra útvonal hálózatának - és „Strázsa Honvéd Teljesítménytúra” néven megrendeztük az első, de rögtön országos szintű teljesítménytúránkat. Ezen az eseményen a közel 100 résztvevő nem csak az ország minden részéről érkezett túrázók voltak, de részt vettek külföldi, szerbiai sportolók is. A rendezvényt ünnepélyes keretek között városunk polgármestere nyitotta meg és egyben átadta a „sárga” jelzésű túraútvonal bővített szakaszát is.

Sport és túra rendezvényeink hírei nem csak a helyi, de a megyei sajtóban és országos hatókörű médiákban is helyet kaptak, hiszen találkozhattunk velük a Magyar Honvédség és a Honvéd Vezérkar honlapjain, a BEOSZ honlapján és a Petőfi Népe hasábjain is. Váratlanul nagy érdeklődés mellett, őszi egészség megőrző túrát szerveztünk klubtagjaink és minden érdeklődő részére októberben a Kunadacsi Horgászcentrumhoz. A több mint 100 túrázó az általa választott távolság teljesítését követően a gyönyörű őszi időben eltölthetett néhány órát a szépen kiépített horgászcentrumban, majd egy finom ebéddel zárult a program. Klubunk a tagság túrán résztvevő tagjait az ebéd kifizetésével támogatta.

Az időjárás felelős velünk volt és egy csodálatos, hangulatos „Karácsonyi szomszédolást” szervezett a szakág, melynek során a részvevők a 21 km-es távot választva Szabadszállásról Izsákra, a 6 km-es távot választva a Biczó Csárdától Izsákra a pihenő parkba túrázhattak. A klubtagokon és helyieken kívül számos túrázó érkezett a környező településekről (Kiskőrösről, Fülöpszállásról, Izsákról, Kecskemétről, Kunszentmiklósról) is. A túra a téli hangulatot idéző szaloncukor, forralt bor és a gőzölgő tea fogyasztása mellett lehetőséget biztosított megszabadulni az ünnepek során felszedett kalóriák egy részétől is. A résztvevők megismerhették környezetünk eddig részben ismeretlen, csodálatos természeti értékeit és ismeretséget, barátságot kötve néhány órát tölthettek a televíziótól elszakadva a szabadban.

Klubunk aktív túrázói természetesen a saját rendezvények szervezése mellett részt vettek számos teljesítménytúrán a Pilisben, a Budai-hegyekben, többször a Bakonyban, a Szekszárdi-dombságban, illetve a Petőfi teljesítménytúrán Kiskőrösön. Történetünk során először ebben az évben került sor külföldi túrák teljesítésére, Szerbiában és a BEOSZ felkérésére Szlovákiában a Magas-Tátrában.

Immár hatodik alkalommal rendezte meg egyesületünk a Szabadszállási Városi Napok rendezvénysorozat keretében a kispályás labdarúgó tornát. Ebben az évben – tekintettel a jelentős, helyőrséghez kapcsolódó jubileumokra – a torna „Honvéd emléktorna” néven került megszervezésre, melyre a helyi csapatok mellett a környező települések csapatai, valamint a Magyar Honvédség Logisztikai Központ és a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis csapata is meghívásra került.

A rendezvény megnyitóján a résztvevők megemlékeztek a helyőrségben szolgált katonai szervezetekről, majd a küzdelmes mérkőzéseket követően jó hangulatban fogyasztották el a hagyományos katonai specialitást, a babgulyást.

Az egyesület tevékenységéről rendszeresen tájékoztatjuk városunk lakosságát, az egyesület tagjait a Szabadszállási Hírmondóban. Tevékenységünkről, rendezvényeinkről a Petőfi Népe is rendszeres tudósításokat jelentet meg. Honlapunk széleskörű tájékoztatást és kapcsolati lehetőséget biztosít a volt katonatársak, polgári dolgozók és érdeklődők között. A Bajtársi Hírlevél a Szövetség kiadványa a nyugdíjas katonák egyesületeiről, tevékenységeikről tájékoztat, továbbá a bennünket érintő jogszabályokat és egyéb hasznos információkat tartalmazza. Ezért tartom fontosnak, hogy minél többen vásároljuk, olvassuk és alkalmanként írjunk is bele, tegyük közkincsé a mi rendezvényeinket.

2015. évi tervezett feladataink:

A klubélet szervezése területén:

· Folytatjuk a „Hunyadi Mátyás Helyőrségi Emlékszoba” fejlesztését, céljaink közt szerepel egy haditechnikai park létrehozása az emlékszoba körüli területen.

· Ismét megrendezzük a Helyőrségi Honvéd Találkozót, immáron a XI-et, amelyben kiemelt szerepet kap, hogy 40 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes- és Szakmunkásképző Iskola. A Találkozó keretében rendezzük meg a BEOSZ DAR Bajtársi és Kistérségi Találkozókat is.

· Tovább kívánjuk fejleszteni a klubtagokkal való kapcsolattartást, a lehetőségek figyelembe vételével támogatjuk az idősebb klubtagok informatikai ismereteinek bővítését.

· Biztosítani kell a klub weblapjainak naprakészségét, melynek érdekében szerkesztő bizottságot szeretnénk létrehozni elősegítve ezzel a teljes körű információ cserét.

· A vezetőségi ülések mellett klubnapokat is tervezünk szervezni, tervezett, hivatalos programmal (itt mehetne az „életet az éveknek” program is, részben meghívott előadókkal, részben szabadidős programokkal melyek jellegüktől függően önköltséges formában valósíthatók meg) /kártyakör, nótakör, házunk tája: kertészkedés-sütés-főzés kör/.   Mindezek természetesen akkor valósulhatnak meg, ha ezekre igény mutatkozik és mindegyikhez felelős vezető, szervező is kapcsolódik.

· Igény szerint szerveznénk receptversenyt „Elfelejtett receptek” címmel, továbbá könyv-csere programot.

· Összekapcsolva az MH HKNYP által kért és biztosított családlátogatással adományok gyűjtésével (elsősorban tartós élelmiszerrel) támogatni szeretnénk rászoruló tagtársainkat.

· Kirándulást tervezünk Hollókőre, ősszel pedig stílusosan „Őszülő bál nem csak ősz hajúaknak” névvel bált szervezünk.

Sport és túra mozgalom területén:

2015-ben már fő feladatként tervezzük a saját sport- és túra rendezvényeket.

a. A környező települések kispályás és terem bajnokságain való részvétel mellett meg szervezzük a Tavaszváró Tornát, a Szabadszállási Városi Napok tornát és a Zöld Ász Vándorkupa kispályás labdarúgó tornát.

b. Megrendezzük 2015. április 11-én a STRÁZSA-2015 teljesítménytúrát

A hagyományt követve ősszel és télen is szervezünk egy-egy hangulatos túrát a helyi és a környékbeli településekről érdeklődő túrázóknak.

Az aktív túrázókkal teljesítünk 8-10 teljesítménytúrát, törekedve a részvevők számának növelésére.

Köszönet a támogatásért:

Kihasználva a Közgyűlés nyilvánosságát, szeretném megköszönni mindazok tevékenységét, munkáját, segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Klub működjön, és tegye a dolgát:

§ köszönöm elsősorban a tagságnak, hogy, ha szelektíven is, de részt vett a meghirdetett programokon;

§ köszönöm a klubtársak tevékenységét az egyes programok szervezési munkájában, a tagság kiértesítésében, a látogatásokban, a Honvéd Emlékhely, az emlékpark, a parancsnokok parkjának karbantartásában, a „Hunyadi Mátyás Helyőrségi Emlékszoba kialakításában;

§ köszönöm a sport és turisztikai tagozatnak a tevékenységét, mind a sportrendezvények szervezésében, mind pedig az azokon való részvételben;

§ köszönöm Szabadszállás Város Önkormányzatának, Dr. Báldy Zoltán polgármester Úrnak a részünkre nyújtott dologi segítséget;

§ köszönöm az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (benne az 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, Kecskemét) vezetőinek, munkatársainak a segítségét;

§ köszönöm a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a BEOSZ Dél-Alföldi Régió segítségét, támogatását;

§ köszönöm Németné Horváth Beáta asszonynak az ÁMK József Attila Közösségi Ház volt, és Dömötörné Pásztohai Mariann megbízott igazgató helyettesnek és munkatársainak a teljes körű befogadó tevékenységet, segítséget;

§ köszönöm mindazon intézmények, vállalkozások, magánszemélyek segítségét, amelyek kedvezményeikkel, munkájukkal hathatósan segítették, megkönnyítették tevékenységünket;

Köszönöm további támogatóink

· a Honvéd Vezérkar és Dr. Benkő Tibor vezérezredes vezérkari főnök;

· a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály

· a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum;

· az MH Logisztikai Központ;

· az MH Anyagellátó Raktárbázis;

· az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis;

· az MH Légijármű Javító Üzem;

· az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis;

· a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt;

· a Kiskunsági Nemzeti Park;

· a Róna Szövetkezet;

· az Atlaszbusz Kft.;

· a Szabó Hús Kft;

· a Zero Feeling Kft;

· az SZP Kiskun Kft;

· a REAL Élelmiszer Üzletház;

· a Varga Joker Kft;

· Tóth Automix Kft.;

· a Strázsa Vendégház;

· a Kunadacsi Horgászcentrum;

· a Biczó Csárda;

· Góhér Zoltán ev.;

· Szalai László ev.;

· a CSO-KER bolt;

· Janovics Zsuzsa tanárnő;

mindennemű segítségét és támogatását, mellyel hozzájárultak a klub 2014. évben elért eredményeihez.

Végezetül megköszönöm a vezetőségi tagok kitartását, türelmüket és fáradozásukat, amit a közösség érdekében végzett munka során tanúsítottak.

Köszönöm a figyelmüket!

Farkas Zoltán nyá. mk. alez. klubelnök
Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Üzenőfal


Név:

Üzenet:
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!