BejelentésHonvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás
"Nem csak a húszéveseké a világ..."

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Hírek
XI. Honvédtalálkozó

2015. július 10-én rendezzük meg hagyományos találkozónkat, melyen ismét találkozhatnak a Szabadszálláson a laktanyákban szolgált katonák, polgári- és közalkalmazottak, valamint hozzátartozóik...

tovább >>


Közgyűlés

Klubunk vezetősége 2015. február 27-én 15 órától számol be a 2014 évi tevékenységéről és ismerteti a 2015-re tervezett feladatait. Minden tagot szeretettel vár az elnökség

tovább >>


X. Helyőrségi Honvéd Találkozó

Új rovat nyílt a találkozó megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatos hírek, események megjelenítésére. A rovatban már olvasható a program, letölthető a meghívó és a regisztrációs lap.

tovább >>


Múzeum költöztetése

24.én sikeresen átköltöztettük a kiállítási anyagot....

tovább >>


Kitüntetés a Honvédelem Napján

Udvarnoki János barátunk a Magyar Honvédelem Napja alkalmából kitüntetést vehetett át a közigazgatási államtitkártól

tovább >>


Május 19 - Május 21

Végh Ferenc életmű-könyve jelent meg május 19-én, május 21 pedig a Magyar Honvédelem napja. Bővebben a hivatkozásra kattintva

tovább >>


Bővült a honlap

Holczmann Misi összeállított egy anyagot a tüzérosztály helyőrségbe településével, megalakulásával, működésével kapcsolatban egészen a felszámolásig. Néhány kép is csatolva.

tovább >>


BEOSZ

Segélyezési lehetőség és BEOSZ hírek a honlapon

tovább >>


Petőfi túra

Szombaton, 5-én klubunk tagjai közel 20 fővel indulnak, hogy gyalogosan teljesítsék nagy költőnk nevével fémjelzett emléktúra különböző távjait.

Elismerés

Március 15. alkalmából katonai elismerésben részesült klubunk két tagja...

tovább >>


Évzáró-évnyitó taggyűlés

Sikeresen és eredményesen lebonyolításra került a nyugdíjas klub előző évet értékelő és a 2014-es év feladatait meghatározó "évzáró-évnyitó" taggyűlése.

tovább >>


Városi Nőnapi ünnepség

Március 8-án 16 órától a József Attila Közösségi Házban, a közösségi házzal együttműködve szervezzük meg a városi nőnapot. A rendezvényre minden hölgyet szeretettel várunk. HNYK elnöksége

Beszámoló közgyűlés

A Honvéd Nyugdíjas Klub éves, beszámoló közgyűlése 2014. február 21-én 15 órától...

tovább >>


Honvédségi lakásügyek..

Honvédségi lakásban bármely jogcímen lakókat érintheti a Magyar Honvédség által kiadott tájékoztatás a lakások használatával, megvásárlásával kapcsolatban. Többet olvashatsz a hírekben megtalálható hivatkozásra kattintva.

tovább >>


Túra a Szekszárdi dombságban

A BARTINA-32 teljesítménytúrán vett részt csapatunk 20145. január 18-án....

tovább >>


BARTINA-3

Klubunk kis csapata január 18-án ismét nekivág egy 32 km-es túrának. Most a Szekszárdi-dombság a cél...

tovább >>


Elfogyott a fürdőbelépő

Már a nyitás napján több ezer pályázat érkezett....

tovább >>


Polgármesteri évértékelő

Január 8-án Dr. Báldy Zoltán polgármester értékelte az elmúlt év eredményeit és szólt a város előtt álló feladatokról is

tovább >>


Polgármesteri évértékelés

Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere január 8-án megtartásra kerülő év értékelésén vesz rész a klub elnöke a polgármesteri hivatalban. Az ott elhangzottakról és a DAR évzáró rendezvényének tapasztalatairól a januári vezetőségi ülésen és klubnapon ad tájékoztatást elnökünk

DAR értekezlet

A BEOSZ DAR vezetősége 2013. december 18-án tartja évzáró rendezvényét, melyen feldolgozásra kerülnek a régió szervezetei ez évi munkájának tapasztalatai, valamint a következő év kiemelkedő feladatai is. A rendezvényen klubunkat az elnök képviseli.

Teljesítménytúra

December 8-án a Felső Bakonyban a "Bakonyi mikulás 2013" teljesítménytúrán a 32-km-es távot teljesítette csapatunk. (Bővebben a www.baratokfc.5mp.eu honlapon)
Honvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás
A honvédelmi miniszter - a Magyar Néphadsereg nyugállományú tagjainak szervezett összefogásáról szóló - 20/1970. számú parancsában kimondta, hogy mindazon helyőrségekben, ahol 15 fő részvétele biztosítható, létre hozható a Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja.

Szabadszálláson 1976. február 06-án, a helyőrség-parancsnokság támogatásával, a Helyőrségi Klub anyáskodásával, közös összefogásként alakult meg az egyesület elődszervezete, a „Fegyveres Erők és Testületek Szabadszállási Kun Béla Nyugdíjas Klub”-ja. A megalakulást személy szerint Annus Antal helyőrségparancsnok, Takács István politikai helyettes és Annusné Kovács Valéria klubvezető celebrálták. A klub első vezetője Kühl Vilmos, vezetőségi tagjai Gróf Antal és Tóth László voltak.

Tizenöt fős létszámmal (zömében katonák és két fő rendőr összefogásával) indult be a klubmozgalom a helyőrségben azzal a céllal, hogy megfelelve a parancsban megfogalmazottaknak lehetővé tegye a honvédelem, a hazaszeretet eszméjének ápolását, az aktív és a már nyugállományba vonult katonák, rendőrök közötti élő kapcsolat fenntartását, az aktív pihenés szervezését, a szociálisan hátrányban lévők segítését.

Eredeti alapcéljai némi kiegészítéssel, megfogalmazásbeli változással ma is helytállóak. Ami sajnálatos és az idő múlását jelzi: alapító tagjaink közül mára már mindenki az égieknél teljesít szolgálatot.

A klub létszáma lassan emelkedett s figyelemmel az elhunytakra, kilépőkre a kilencvenes évektől 60-65 fő közöttire állt be, majd 2005-ben - egy direkt szervezés eredményeként - emelkedett meg 84-86 fő közé, s ez jellemzi napainkban is.

A fellelhető írásos feljegyzések szerint a klub elnöki tisztét eddig az alábbi személyek töltötték, illetve tölti be:

1976-tól Kühl Vilmos (),                 1979-től Nagy Sándor (),

1981-től Vörös Imre (),                   1982-től Tóth László (),

1986-tól Gazdag Géza,                    1988-tól Redling László (),

1993-tól Halasi Ferenc (),               1998-tól Nagy Dezső (),

1999-től Gáspár Ferenc (),            2005-től Horváth Balázs István és

2012-től Búr János töltötték be.

2013-tól Farkas Zoltán az elnök.

A Nyugdíjas Klub vezetősége 1989-ben kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon a a szervezet jegyzékbe vételét, mely december 20-ával jogerősen megtörtént. 2005. április 13-ától az egyesület a „Honvéd Nyugdíjas Klub” nevet viseli.

Az egyesület napjainkra bejegyzett, közhasznú tevékenységet folytató, egyesületi formában működő társadalmi szervezetté vált. Működési célja a hazafiság, a hon- (és rend-) védelem támogatása. E mellett érdek véd, (remény szerint egyszer majd érdek érvényesít is), közös tevékenységet szervez, egészséget őriz, betegséget előz, szociális tevékenységbe segít, hagyományt őriz. Közhasznúsága kulturális tevékenységben testesül meg.

Tagjai nemcsak katonák, rendőrök, honvédségi dolgozók és hozzátartozóik, hiszen nyitott szervezetként befogadója vagyunk azoknak, akik elfogadnak és elfogadhatók, hanem olyan személyek is, akik nem tartoztak közvetlen honvédségi (rendvédelmi) érdekkörbe.

Az egyesület nem „csinál” politikát, de mint mindenki más, részese a politikai folyamatoknak.

A tagság 25-27 %-a nyugállományú katona, 6-8%-a nyugdíjas honvédségi dolgozó, 10-12 %-a katonaözvegy/özvegy katona, 2-3 %-a nyugállományú rendőr, a többi tagtársunk nem honvédségi illetve rendvédelmi kötődésű. 53-55 % nő, az átlagéletkor 62 év.

Szabadszállás város egyetlen nyugdíjas érdekvédelmi szervezetének, amely civil kezdeményezés, működési anyagi alapját a tagdíjak képezik, 2007. évtől kiegészítve az adó 1 %-os felajánlásából származó működési támogatással.

Működési feltételei alapvetően rendezettek:
a Honvédelmi Minisztérium - Szabadszállás Város Önkormányzata - Honvéd Nyugdíjas Klub közötti megállapodás, továbbá a Szabadszállás Város Önkormányzata - Honvéd Nyugdíjas Klub közötti ingatlanhasználati megállapodás alapján, térítésmentesen biztosított az állandó klubszoba, a rendezvényi helyszín, az adminisztrációs infrastruktúra. (Önálló irodával nem rendelkezik.)

Az egyesület állandó, rendszeres támogatásban nem részesül. Évente, eseti támogatásért, értékében több-kevesebb sikerrel pályázik a helyi önkormányzatnál működési költségek kiegészítésére, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségénél, a „Bajtársainkért” alapítványnál, Megyei Önkormányzatnál rendezvények részköltségeire, a működési feltételek javítására. Mindezeken túl az egyes rendezvények költségeihez a résztvevők alkalmanként hozzájárulnak (pl.: étkezési- és útiköltség).

A Honvéd Nyugdíjas Klub tagja a
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, és a BEOSZ Dél-alföldi Régiójának. Működésének fő területe Szabadszállás, de kapcsolati köre kiterjed a Felső-Kiskunság más településeire is.

A klub stabil, együttműködő kapcsolatot tart fenn Szabadszállás Város Önkormányzatával, más helyi társadalmi szervezetekkel (Ipartestület, Gazdakör, Nőszirmok Klub) a befogadó József Attila Közösségi Házzal, a BEOSZ DAR Bács-Kiskun, Békés- és Csongrád Megyéken működő társ tagegyesületeivel.

1985. évben jelent meg az első írásos nyoma, a „civil szféra” felé nyitásra, megjelent az akkori polgármester a meghívottak között. Három polgármester került kapcsolatba az egyesülettel, a város első embereként, támogató, illetve rendes tagként: Dr. Bak István, 2002-től Dr. Balázs Sándor és 2010-től Dr. Báldy Zoltán.

A Honvéd Nyugdíjas Klub - az egyesület és az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (közvetlenül a kecskeméti 1. sz. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda) közötti - együttműködési szerződés, valamint felkérés alapján részt vesz a nyugállományú katonák, nyugdíjas honvédségi dolgozók érdekében végzett szociális- és érdekvédelmi tevékenységben (látogatások, adatközléssel / -pontosítással, segélyezéssel, üdültetéssel kapcsolatos tájékoztatás, kegyeleti tevékenység).

Tagjai közül többen részesei a Kiskun Népdalkör és Vadrózsák Citerazenekar eredményes művészeti munkájának, illetve a helyi polgárőr szervezetben és tűzoltó egyesületben tevékenykednek.

Rendezvényei között megtalálhatóak a kulturális programok (pl.: író- és olvasó találkozó, népzenei rendezvények, karácsonyi ünnepvárás, nőnapi rendezvény, kiállítások megtekintése, szomszédoló, főzőverseny), kirándulások és fürdőlátogatások, az ünnepi megemlékezések, a kegyeleti tevékenység, a társadalmi akciókban (pl.: közösségi munkák, Béke Nemzetközi Napja szervezése, országos szemétgyűjtő akció a Föld Napja alkalmából) való részvétel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások és termékbemutatók. Fontos alkalmak a klub életében a kerek évfordulós tagtársak születésnapi köszöntése.

Az Egyesület a BEOSZ Dél-alföldi Régiója rendezvénye, az évenkénti „Régió Találkozó” mellett, hat tagegyesülettel együtt az un. Kistérségi Találkozó-k rendszeres szervezője és/ vagy résztvevője.

Fő szervezője - a Közösségi Házzal együttműködésben – az 1943-as doni áttörés emlékére, továbbá a Hősök Napja és a Halottak Napja alkalmából tartott megemlékezéseknek.

2005-től közreműködőként, majd 2007-től a József Attila Közösségi Házzal együttműködve fő szervezőként készíti elő, szervezi a Szabadszállási Helyőrségi Honvéd Találkozó-kat.

A klub az önkormányzattal együttműködésben ápolója és gondozója a valaha Szabadszálláson állomásozó alakulatok emlékparkjának, a parancsnokok parkjának, valamint az egykori Csapatmúzeumnak: az Emlékszobának.

Az egyesület 2009-ben, a már létező Szabadszállási Katonák emlékoszlopa mellé felállított Szabadszállási Honvédségi Dolgozók emlékoszlopa felavatásával létrehozta a Szabadszállási Honvéd Emlékhelyet.

2010. év elejétől Sport- és Turisztikai tagozat kezdte meg működését a klub tagsága keretei közt. A tagozat tagjai több éve aktív szereplői és szervezői a település sportéletében már rangot kivívó kispályás labdarúgásnak mind ifjúsági, mind pedig felnőtt és senior kategóriában.

A klub fennállása 30. évfordulója alkalmából a HM Honvéd Vezérkar főnöke díszoklevelet, Szabadszállás Város Önkormányzata és polgármestere városi zászlót, az Idősek Világnapján, a végzett munkáért Bács-Kiskun Megye Közgyűlése elnöke díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Egyesület részére.

A 35. évfordulóra HM Honvéd Vezérkar főnöke díszoklevelet, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége emléklapot, a klub elnökének oklevelet, plakettet, több társ tagegyesület zászlószalagot adományozott.

Az elmúlt esztendőkben az egyesület tagjai és támogatói közül többen előléptetés, „Aranykor” kitüntető cím ezüst fokozat, „Honvédelemért” kitüntető cím II. és III. osztály, „Honvédelmi miniszteri emlékplakett” illetve „Vezérkarfőnöki emlékplakett”, továbbá pénzjutalom, s nem utolsó sorban „Honvéd Nyugdíjas Klub emlékplakett” elismerésben részesültek.

A Klub rendszeresen számot ad tevékenységéről a Szabadszállási Hírmondó-ban, valamint különböző internetes honlapokon. Tagjai és az érdeklődők részére a személyes találkozókon túl alkalmi kiadványok (szórólapok) segítségével ad tájékoztatást.

* * * * * * * * *

A Honvéd Nyugdíjas Klub tevékenységének szerves része és fontos küldetése a hagyományápolással kapcsolatos tevékenység. Ennek keretében számos eredményről adhat számot az Egyesület.

(Az anyag a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége hagyományápolási tevékenysége felméréséhez készült.)

Névviselet:

Szervezetünk nem viseli személy/tájegység nevét. A „Honvéd” jelzőt az elődök (alapítók) iránti tiszteletből viseli a szervezet, s bár nyugdíjasként jegyzi magát, nyitott más korcsoportok irányába is.

Az egyesület névadót nem ünnepelhet, de megalakulásának évfordulói kapcsán (ötévenként) kiemelt megemlékezéseket tart, így legutóbb: 2011. február 04-én, a 35. évforduló kapcsán.

A klub 1976. február 06-án alakult meg.

Fegyvernemi kötődés

A klub nem kötődik sem fegyvernemhez, sem szakcsapathoz, „helyőrség” szinten képviseli az egykor Szabadszálláson állomásozó katonai szervezeteket.

(Egyébként lövész, harckocsi, tüzér, légvédelmi rakéta, felderítő, híradó, páncélos- és gépjármű-technikai csapatok, egészségügyi, elektronikai, vegyivédelmi, páncélos- és gépjármű-technikai raktárak, páncélos- és gépjármű-technikai tanintézet és kiképző központ, valamint Kivont Eszköz Tároló szervezet és a Magyar Köztársaság 1. számú Csökkentési Helye működött Szabadszállás helyőrségben.)

A fentiek miatt fegyvernemi napot az egyesület nem szervez és ünnepel. A honvédséghez kötődő, valaha Szabadszálláson szolgáló katonák, dolgozó polgári személyek részvételével évente, július első pénteki napján, a Szabadszállási Városi Napok keretében, annak nyitó rendezvényeként un. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó-t szervez a Honvéd Nyugdíjas Klub a József Attila Közösségi Ház és Szabadszállás Város Önkormányzata valamint támogatók közreműködésével.

Emlékoszlop, -tábla állítása:

Az egyesület gyűjtés és pályázati pénz felhasználásával, munkafelajánlásokkal 2009  július 03-án állította fel a Szabadszállási Honvédségi Dolgozók emlékére szóló kopjafát a már létező, 2003. november 02-án felavatott Szabadszállási Katonák Emlékére jelfa párjaként.

A két oszlop együtt alkotja a Szabadszállási Honvéd Emlékhely-et, ahol a katonákra és a polgári dolgozóinkra egyaránt emlékezni lehet. (A kegyeleti tevékenység során, a búcsúztatóban az emlékjeleket az elhunytaknak „ajánljuk” a tiszteletükre és emlékükre.).

Az emlékhely „élő” megemlékezési hely. Állandóan van rajta friss virág, gyakran gyújtanak az emlékezők mécsest. Mindig van látogatója, akinek szerette nem a szabadszállási temetőben nyugszik, ide jön emlékezni. De azok is elhelyeznek egy szál virágot, akik ebben a temetőben lévő sírhoz mennek ki emlékezni.

Szervezetten a Magyar Honvédelem Napja és a Hősök Napja együttes megemlékezése alkalmából, a Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozón, valamint a Halottak Napján helyezünk el egy-egy koszorút a jelfákhoz, Halottak napján gyújtunk mécsest.

Helyőrség-/ alakulat történet:

A helyőrségről, laktanyáról, katonai szervezetről, személyről, eseményről hivatalos kiadvány még nem készült.

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal 1734/2006. ügyiratszámú átiratában megkérte a polgármestereket, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által az egyes településeken lévő katonasírokról, katonai emlékművekről szóló országos felméréséhez történő adatszolgáltatásra. Szabadszálláson ezt a munkát az egyesület végezte el, és a felmérés eredményét (adattár és fotoalbum) az önkormányzat részére átadta.

2011 márciusára összeállt egy kis tanulmány a helyőrség általános katonatörténetéről és az utolsóként felszámolt alakulat, az MH Alföldi Kiképző Központ, és jogelődjei történetéről. Ezzel egyidejűleg megkezdődött egy szervezett és irányított anyaggyűjtés (hivatalos iratokra és visszaemlékezésekre alapuló), azzal a céllal, hogy összeálljon egy könyv, amely feldolgozza Szabadszállás, mint helyőrség, és egyik nagy alakulata történetét, megalapozva ezzel a többi katonai szervezet emlékeinek feldolgozását.

Emlékszoba, múzeum, emlékhelyek:

Az egyesület az önkormányzattal együtt (annak ingatlanában) kezeli az utolsóként felszámolt alakulat, az MH Alföldi Kiképző Központ, és jogelődjei emlékeit magába foglaló emlékszobát.

Az emlékszoba az egykori Helyőrségi Művelődési Otthonban került kialakításra a 2004. augusztus végére a helyőrség felszámolásának hivatalos bejelentésére.

Az emlékszobában az MH Alföldi Kiképző Központ és a jogelőd katonai szervezetek emlékei kerültek kiállításra, némi helyőrségi emlékkel. A másik nagy alakulat (MH 145. önálló harckocsi dandár) emlékszobájának anyagát - annak felszámolásakor (1989-ben) - nem sikerült megmenteni, leadásra került a benne tárolt anyagok neme szerinti helyekre.

Az emlékszobában van kiállítva - a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum jóvoltából - az MH 52. Hunyadi Mátyás Javítóezred és az MH Alföldi Kiképző Központ csapatzászlója, a kiképző központ alegységeinek zászlói, továbbá Hunyadi Mátyás zászlójának másolata. Az emlékszoba anyaga jelenleg (a befogadó épület nem megfelelő műszaki állapota miatt) raktári elhelyezésben van.

Az egykori tiszti lakótelep parkjában került kialakításra az alakulatok emlékét megörökítő Emlékpark, amelyben minden katonai szervezetet egy-egy emlékkő jelképez a hozzá tartozó táblán a megszűnéskori megnevezésével, és működési ideje kezdő és záró évszámával.

Az emlékkövek alkotta ívet két oldalról a két legnagyobb alakulathoz köthető emlékmű az MH 145. önálló harckocsi dandár szénacél vasoszlopa, tetején stilizált békegalambbal, és az MH Hunyadi Mátyás Javítóezred emléke, a Hunyadi Mátyás mellszobra zárja.

A lakótelepi park egy másik részében került kialakításra a Parancsnokok Parkja, ahol emlékfa/bokor és az ültető parancsnok nevét megörökítő tábla került elhelyezésre alacsony fa díszkerítéssel zárva a teret.

A lakótelepi park egy másik helyén haditechnikai eszközök kerültek kihelyezésre.

Zászló:

Az egyesület a megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, 2006-ban Szabadszállás Város Önkormányzatától emlékzászlót kapott.

Megemlékezések:

A klub kezdeményezője és szervezője a doni áttörés évfordulójára való megemlékezésnek, (minden év januárjában). A megemlékezések alkalmával kiállítást rendezünk, valamint a II. Világháborús emlékműnél mécses gyújtunk az áldozatok emléke előtt tisztelegve.

A város központjában található I. Világháborús és II. Világháborús emlékműveknél a Magyar Honvédelem Napja és a Hősök Napja együttes megemlékezése alkalmából, valamint a Halottak Napján helyezünk el egy-egy koszorút a katona és a civil áldozatok emlékének adózva mindkét emlékműnél, illetve Halottak Napján mécsest is gyújtunk.

A kegyeleti tevékenység részeként részt veszünk két MH Halottja sírjának gondozásában, továbbá Halottak Napján koszorút helyezünk el a sírokon.

Szabadszállás, 2013. november havában

Horváth Balázs István

Néhány link a klub életéről:

Honvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás korábbi levelező fóruma

35 éves a nyugdíjas klubunk

Megemlékezés halottainkról 2012. novemberében

Rengeteg kép a honvédtalálkozókrólKépgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Ivanits Györgyné [ 2014-01-02 21:10 ]

Javaslom a kitüntetettek nevét nyilvánosságra hozni,mert megérdemelnék!. Nem voltak olyan sokan.
Köszi : Ivanitsné Rozika


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!