BejelentésHonvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás
"Nem csak a húszéveseké a világ..."

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Hírek
XI. Honvédtalálkozó

2015. július 10-én rendezzük meg hagyományos találkozónkat, melyen ismét találkozhatnak a Szabadszálláson a laktanyákban szolgált katonák, polgári- és közalkalmazottak, valamint hozzátartozóik...

tovább >>


Közgyűlés

Klubunk vezetősége 2015. február 27-én 15 órától számol be a 2014 évi tevékenységéről és ismerteti a 2015-re tervezett feladatait. Minden tagot szeretettel vár az elnökség

tovább >>


X. Helyőrségi Honvéd Találkozó

Új rovat nyílt a találkozó megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatos hírek, események megjelenítésére. A rovatban már olvasható a program, letölthető a meghívó és a regisztrációs lap.

tovább >>


Múzeum költöztetése

24.én sikeresen átköltöztettük a kiállítási anyagot....

tovább >>


Kitüntetés a Honvédelem Napján

Udvarnoki János barátunk a Magyar Honvédelem Napja alkalmából kitüntetést vehetett át a közigazgatási államtitkártól

tovább >>


Május 19 - Május 21

Végh Ferenc életmű-könyve jelent meg május 19-én, május 21 pedig a Magyar Honvédelem napja. Bővebben a hivatkozásra kattintva

tovább >>


Bővült a honlap

Holczmann Misi összeállított egy anyagot a tüzérosztály helyőrségbe településével, megalakulásával, működésével kapcsolatban egészen a felszámolásig. Néhány kép is csatolva.

tovább >>


BEOSZ

Segélyezési lehetőség és BEOSZ hírek a honlapon

tovább >>


Petőfi túra

Szombaton, 5-én klubunk tagjai közel 20 fővel indulnak, hogy gyalogosan teljesítsék nagy költőnk nevével fémjelzett emléktúra különböző távjait.

Elismerés

Március 15. alkalmából katonai elismerésben részesült klubunk két tagja...

tovább >>


Évzáró-évnyitó taggyűlés

Sikeresen és eredményesen lebonyolításra került a nyugdíjas klub előző évet értékelő és a 2014-es év feladatait meghatározó "évzáró-évnyitó" taggyűlése.

tovább >>


Városi Nőnapi ünnepség

Március 8-án 16 órától a József Attila Közösségi Házban, a közösségi házzal együttműködve szervezzük meg a városi nőnapot. A rendezvényre minden hölgyet szeretettel várunk. HNYK elnöksége

Beszámoló közgyűlés

A Honvéd Nyugdíjas Klub éves, beszámoló közgyűlése 2014. február 21-én 15 órától...

tovább >>


Honvédségi lakásügyek..

Honvédségi lakásban bármely jogcímen lakókat érintheti a Magyar Honvédség által kiadott tájékoztatás a lakások használatával, megvásárlásával kapcsolatban. Többet olvashatsz a hírekben megtalálható hivatkozásra kattintva.

tovább >>


Túra a Szekszárdi dombságban

A BARTINA-32 teljesítménytúrán vett részt csapatunk 20145. január 18-án....

tovább >>


BARTINA-3

Klubunk kis csapata január 18-án ismét nekivág egy 32 km-es túrának. Most a Szekszárdi-dombság a cél...

tovább >>


Elfogyott a fürdőbelépő

Már a nyitás napján több ezer pályázat érkezett....

tovább >>


Polgármesteri évértékelő

Január 8-án Dr. Báldy Zoltán polgármester értékelte az elmúlt év eredményeit és szólt a város előtt álló feladatokról is

tovább >>


Polgármesteri évértékelés

Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere január 8-án megtartásra kerülő év értékelésén vesz rész a klub elnöke a polgármesteri hivatalban. Az ott elhangzottakról és a DAR évzáró rendezvényének tapasztalatairól a januári vezetőségi ülésen és klubnapon ad tájékoztatást elnökünk

DAR értekezlet

A BEOSZ DAR vezetősége 2013. december 18-án tartja évzáró rendezvényét, melyen feldolgozásra kerülnek a régió szervezetei ez évi munkájának tapasztalatai, valamint a következő év kiemelkedő feladatai is. A rendezvényen klubunkat az elnök képviseli.

Teljesítménytúra

December 8-án a Felső Bakonyban a "Bakonyi mikulás 2013" teljesítménytúrán a 32-km-es távot teljesítette csapatunk. (Bővebben a www.baratokfc.5mp.eu honlapon)


LinkekIII. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra 2016.01.30.
Április 2-án, immár harmadik alkalommal rendezzük meg a Strázsa teljesítménytúrát, mely egyben a Cartographia Kupa országos túrasorozat 6. állomása is.

Túránkon a 10 év alattiak és a 70 év fölöttiek ingyen vehetnek részt, de további jelentős kedvezmény közül választhat minden túrázó.

Minden túrázót szeretettel vár a rendező Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Turista Egyesülete.

Részletek

Ötödször a Bartinán 2016.01.17.

A hagyományoknak megfelelően tegnap a Szekszárdi-dombságban szervezett Bartina-2016 teljesítménytúrán vettünk részt nem túl népes, de annál lelkesebb csapatunkkal.

Tovább...

A 73 éve elesett áldozatokra emlékezett a város 2016.01.10.
A rövid megnyitót követően fotókiállítás megnyitására került sor, majd a szép számmal egybegyűlt emlékezők a II. Világháborús emlékműhöz vonulva mécsest gyújtva emlékeztek a Don-kanyarban 1943 januárjában szinte órák alatt tragikus halált halt több mint 100 ezer magyar katonára.

"Hetvenhárom éve, 1943 január 12-én, hajnalban mínusz 40°C hidegben indított támadást a Vörös Hadsereg a védelembe berendezkedett Magyar Királyi Honvédség 2. Hadserege ellen. A 40. szovjet hadsereg támadása hosszas előkészítés után az urivi és a sztorozsevojei hídfőkből való kitöréssel kezdődött A 2. magyar hadsereg szívósan ellenállt a harckocsikkal támadó szovjet csapatok hatalmas erejű offenzívájának, de a túlerő megtörte az ellenállást és térdre kényszerítette a hősiesen védekező katonáinkat. A védendő arcvonal hossza jóval meghaladta a hadsereg létszáma által indokoltat. Az ekkorra már jelentősen meggyengült hadseregnek (kb. 80-90 ezer volt a harcoló létszám) és mintegy 220 kilométernyi frontot kellett védenie, amelyen két erős szovjet hídfő is volt. Ennek következtében a kiépült magyar védővonal papírvékony volt, tartalékok, mélység nélkül. Hiányoztak az eredményes védekezéshez szükséges (elsősorban páncéltörő) fegyverek. A védővonal gyengesége nem írható azonban kizárólag a rossz felszereltség számlájára. Ilyen hosszú arcvonal merev védelme ilyen létszámú hadsereggel még jól felszerelt csapatok esetén is irreális lett volna. A védelem azon a feltételezésen alapult, hogy a szovjet erőket leköti a Sztálingrádi csata és nem lesznek képesek támadó hadműveletekre. A 2. magyar hadsereg a német Déli Hadseregcsoport alárendeltségébe került" – elevenítette fel a doni események katonai hátterét Farkas Zoltán ny. alezredes a klub elnöke.
"Az orosz tél beköszöntével a hiányosságok egyre súlyosabb problémákat okoztak. A megfelelő mennyiségű és minőségű téli felszerelés hiánya miatt sok volt a fagysérült, a hiányos táplálkozás és fűtés tömeges megbetegedésekhez vezetett. A mínusz 30-40 fokos hideg és a felszerelésbeli hiányosságok harccselekmények nélkül is súlyos veszteségeket eredményeztek.
Az ellátási problémák oka kettős volt. Egyrészt nem kapott a hadsereg a németektől elegendő korszerű harceszközt, másrészt az anyaországból kiszállítandó készletek (pl. téli ruházat, élelem) kijuttatása a túlterhelt vasútvonalak, a szállító kapacitás szűkössége, a partizántámadások miatt lassan történt.
Január 14-én a scsucsjei hídfőből is kitörtek a szovjet csapatok, ezzel egyidejűleg a hadsereg déli szomszédja, a 8. olasz hadsereg ellen is megindult a támadás, amely gyorsan teret nyert, és az áttörő szovjet csapatok észak felé fordultak, a magyar arcvonal mögé. Január 15-re az arcvonal több darabra szakadt, több alakulatot teljesen bekerítettek Január 17-re a hadsereg már felbomlóban volt. A hadsereg maradékát kb. 100 kilométerre a Dontól nyugatra próbálták összeszedni.
Az újabb kutatások szerint mintegy 126 ezer ember veszett oda. Az elesettek és fogságba esettek pontos számát megállapítani nem lehet, azonban a szovjet csapatok fent említett harcmódja miatt a foglyok száma aránylag csekély volt, ezek nagy részének sorsáról sem sokat tudunk.
Összeszorult szívvel emlékezünk a magyar hadtörténelem legtöbb áldozatot követelő vereségére. Minden halottra és eltűntre, a sebesültekre, a hómezőkön kővé fagyottakra és a hazavergődöttekre, itt, a II. világháború áldozatainak emlékhelyén" – mondta el beszédében a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke.
A megemlékezést a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai szavalatokkal tették színesebbé, majd a résztvevők mécsesek lángjai mellett elénekelték a szózatot.

40 éves a Honvéd Nyugdíjas Klub 2016.01.11.
1976. februárjában 15 fővel, Kühl Vilmos vezetésével alakult meg a Honvéd Nyugdíjas Klub. Erre az eseményre emlékezünk február 5-én 10 órától a József Attila Közösségi Házban megrendezésre kerülő ünnepi közgyűlésen.
A rendezvény programja:

Vendégek fogadása 09:30-tól

Megnyitó 10:00-kor

Himnusz

Ünnepi beszéd

Hozzászólások, szalagkötés

Szünet

Ünnepi műsor

Ünnepi ebéd

Baráti beszélgetés

A rendezvény védnökei Kelemen József ny. altbgy., BEOSZ elnök, Dr. Kovács György ny. ezds. BEOSz DAR elnök és Dr Báldy Zoltán polgármester.

A rendezvényre a klub vezetősége szeretettel meghívja a klub valamennyi tagját, emlékezzünk együtt az elmúlt évekre.

Bartina-2016 2016.01.10.

Ha január, akkor túra a Szekszárdi-dombságba. Közel 20 fővel vesz részt a január 16-i teljesítménytúrán a szabadszállási csapat a Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Turista Egyesülete szervezésében.

Doni megemlékezés 2016.01.10.

74 évvel ezelőtt szinte teljesen megsemmisült a 2. magyar hadsereg.

Erre a szörnyű tragédiára emlékezik a város a Honvéd Nyugdíjas Klub szervezésében a 2016. január 12-én 14:30 órakor a közösségi házban kezdődő ünnepi rendezvény sorozaton.
Részletes program:

14:30 JA Művelődési Ház: A doni harcokkal kapcsolatos harctéri fényképekből készült kiállítás megnyitása az aulában.
Megnyitja : Farkas Zoltán ny. mk. alezredes, a klub elnöke
15:00 A Mindszenti téri II. világháborús emlékműnél megemlékezés a doni katasztrófa áldozatairól.
A megemlékezés forgatókönyve:
-Himnusz
-Szavalat: Nagy Máté, Kustra Ferenc: A Don kanyariak emlékére
-Megemlékező beszéd a 73 évvel ezelőtt bekövetkezett doni áttörésről.
Beszédet mond: Farkas Zoltán ny. mk. alezredes a HNYK elnöke
-Szavalat  Gyenes Anikó, dr. Zempléni Miklós:A boldog szunnyadókhoz
-Máté Sándor alezredes tábori lelkész kegyeleti emlékezése
A rendezvény koszorúzással és mécses gyújtással, majd a szózat közös eléneklésével zárul
Mindenkit szeretettel vár a szervező Honvéd Nyugdíjas Klub

Téli Strázsa túra 2015.12.13.

Sikeresen rendezte meg klubunk az ez évi negyedik túráját.

Egyre növekvő érdeklődés mutatkozik a klub Strázsa Turista Egyesülete által szervezett túrák iránt, hiszenvasárnap, 2015.12.13-án közel 130 fő látogatott el az izsáki Vadasban lebonyolított rendezvényre. Szép számmal érkeztek vendégek településünkről, de Kecskemétről, Kalocsáról, Kiskőrösről, de még a Dunántúli Bölcskéről is regisztráltunk túrázókat.

A túráról készült beszámolót ide kattintva olvashatod.


Idősek és özvegyek köszöntése 2015.11.13.

Az idősek napja alkalmából ünnepi rendezvényt szervezett a katonaözvegyek és az özvegy katonák tiszteletére november 13-án a Honvéd Nyugdíjas Klub a József Attila Közösségi Házban. A rendezvényt Farkas Zoltán nyugállományú mérnők alezredes, a klub elnöke nyitotta meg, majd a köszöntőt követően Rozs János "Katonaözvegyekhez" című versével tisztelgett a megjelent özvegyek előtt. Az ünnepség részvevőit színvonalas műsorral köszöntötték az aerobik és néptánc csoport, a Nőszirmok Klub, valamint nosztalgia zenével Tóth László (Tocek) nyá tzls. A programot követően a klub vezetősége egy szerény állófogadáson köszöntötte a klub tagságát a meghívott katonaözvegyeket és a fellépőket. A klub elnökének köszöntőjét ide kattintva olvashatod el, a rendezvényen készült képeket, filmeket itt nézheted meg.


Az I. világháború befejezésére emlékeztünk 2015.11.12.

A Nagy Háborút lezáró Compiègne-i fegyverszüneti egyezmény kilencvenhetedik évfordulóján, csatlakozva a Krajcáros Alapítvány (Székesfehérvár), a Visegrád Working Group for Military Cemeteries valamint a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (Hungary) felhívásához a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránti tisztelet kifejezéseként gyújtottak mécsest november 11-én a szabadszállási I. világháborús emlékműnél a Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai.

 

Halottainkra emlékeztek. 2015.10.30.

A város köztemetőjében a Halottak Napja alkalmából a Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai megkoszorúzták a helyőrségben szolgált katonák és a laktanyákban dolgozó civil alkalmazottak tiszteletére állított kopjafákat és virággal emlékeztek az elhunyt hozzátartozókra is.


Nyugodjanak békében!


2015.október 23. 2015.10.23.

Klubunk tagjai is részt vettek a Szabadszállás Város Önkormányzata által, az 1956. októberi forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, majd  a Városháza falánál elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

 

 
 

KITÜNTETÉS az ünnep alkalmából 2015.10.22.

Magyarország honvédelmi minisztere a BEOSZ és a Honvéd Nyugdíjas Klub javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező Bizottság támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, valamint a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként nemzeti ünnepünk, 2015. október 23-a alkalmából

emléktárgyat adományozott

Gáspár Ferencné úrhölgynekAz emléktárgyat a HM Közigazgatási Államtitkára adta át 2015. október 21-én a Stefánia Palotában.

A Klub valamennyi tagja nevében gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk Katika.


Katonaözvegyek, özvegy katonák találkozója, megemlékezés az idősekről... 2015.10.22.

Az idősek világnapja alkalmából, valamint az özvegy katonák és katona özvegyek tiszteletére találkozót szervez a nyugdíjas klub, melynek időpontja és helyszíne 2015.november 13-án, 15 óra, a József Attila közösségi Ház. A megemlékezést követő kulturális program után egy állófogadásra vár minden részvevőt a klub vezetősége.
A rendezvényre szeretettel meghívjuk az özvegy katonákat, a katonaözvegyeket és a nyugdíjas klub tagjait.
.

 

Megemlékezés és koszorúzás 2015.10.22.

Szabadszállás Város Önkormányzata az 1956. októberi forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából 2015. október 23-án 10 órától a József Attila közösségi Házban megemlékezést, majd  a Városháza falánál koszorúzást tart. Kérem, hogy a nyugdíjas klub tagjai képviseltessék magukat a rendezvényen, de minden érdeklődőt és hozzátartozót vár a klub vezetősége.

 

STRÁZSA- Mikulás túra 2015.10.18.

December 13-án rendezzük évzáró túránkat az Izsáki Vadasban. Advent 3. vasárnapján 10 és 16 km-es távok közül választhatnak azok, akik egy kis mozgásra, friss fenyőillatra, citromos teára, vagy forralt borra vágynak és jó társaságban szeretnének néhány órát eltölteni. Ide kattintva olvashatod a részleteket.

Mecseki túra 2015.10.07.

Egyesületünk autóbuszos utazást szervez 2015. november 7-én Hosszúheténybe (Mecsek) a "Mecseki" teljesítménytúrára. Ide kattintva olvashatod a részleteket.

 

Őszi "Hazajáró" túra 2015.10.05.

Kis létszámú csapatunk a Dobogókő környékét járta be 2015. október 3-án a televíziós "Hazajárók..." című műsor vezetői által szervezett teljesítménytúrán. Ide kattintva olvashatod a részleteket.

 

Teljesítménytúra a Mecsekben 2015.09.29

Hosszúheténybe (Mecsek) szervez túrázási lehetőséget a Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Turista Egyesülete 2015. november 5-én.

Részletekért kattints ide.

Győzelem a főzőversenyen 2015.09.28

A Szabadszállási József Attila Közösségi Ház által 2015. szeptember 26-án szervezett főzőversenyen csapatunk, az eseményre igazolt "főzőmester" Holczmann Misi vezérletével I. helyezést ért el.

A rossz idő ellenére közel 50 fő klubtag és hozzátartozó tekintette meg a közösségi ház által szervezett műsort és nóta versenyt, majd fogyasztotta el jóízűen a bőséges birkapörköltet.

Köszönet a szervezőknek, hogy a rossz idő ellenére kulturált feltételt teremtettek a programok lebonyolításához, és a részvevőknek is, hogy a szakadó esőben is ellátogattak a rendezvényre.

A rendezvényről képeket ide kattintva találsz.

Ismét gyönyörű idő fogadta a túrázókat 2015.09.20

Ideális túrázó időben, sikeresen bonyolította le egyesületünk az Őszi Strázsa Túrát.

Részletekért kattints ide.

Köszönet az 1 %-ot felajánlóknak 2015. szeptember 16,

Egyfajta értékelése az egyesület éves tevékenységének, hogy ebben az évben is jelentős összeget (119.500 Ft-ot) ajánlottak föl barátaink, hozzátartozóink, a munkánkat figyelemmel kísérő, jövedelemmel rendelkező szimpatizánsok a honvéd nyugdíjas klub működésére.

Ezúton szeretné megköszönni a klub vezetősége és tagsága a jelentős támogatást, mely továbbra is aktív, kezdeményező munkára sarkallja az egyesületet.

Őszi túránk ismét a Horgászcentrumtól 2015. augusztus 30,

Ismét megszervezzük az Őszi Strázsa túrát tervezetten 2015. szeptember 19-én, melynek rajtja és célja is a Kunadacsi Horgászcentrumban kerül berendezésre.

Részletekért kattints ide.

40-en túráztunk a Felső Bakonyban 2015. augusztus 30,

44 fővel utaztunk Bakonybélbe és 40 fővel részt is vettünk a Magas Bakony Teljesítmény Túra valamelyik távján 2015. augusztus 29-én, vasárnap.

A túráról készült beszámolót ide kattintva olvashatod.


Honvéd-hétvége Szabadszálláson 2015. július 14,

Feszes előkészítést követően zavartalan lebonyolítás. Honvédtalálkozó, Öregdiák találkozó, illetve a BEOSZ kistérségi és regionális találkozói kerültek lebonyolításra 2015. július 10-én a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub szervezésében.

A közel 300 fő látogató, meghívott vendég és a szervezők a rendezvény keretében megemlékeztek a helyőrségban működött, ebben az évben jubileumukat ünneplő katonai szervezetekről is.

A rendezvényről a részletes beszámolót ide kattintva olvashatod.

Sikeresen lebonyolításra került a Városi Napok torna 2015. július 14,
2015. július 11-én eredményesen rendezte meg csapatunk (már, ami a szervezést tekinti) a kispályás labdarúgó tornát, immár 7. alkalommal.

Két katona-csapat is hozzájárult a színvonal emeléséhez, a jó hangulat megteremtéséhez. A versenyről a részletes beszámolót itt tekintheted meg.

Két túra egy hétvégén 2015. június 23,

Nagyüzem volt a június 20-i hétvégén a Szabadszállás és Kunadacs közötti erdőkben. A Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub túra szakága három táv kijelölésével készült a meghirdetett Nyári Strázsa túrára. Részletek...

Kirándulás Hollókőre 2015. június 14,

A Honvéd Nyugdíjas Klub és a Nőszirmok Klub szervezésében június 13-án kirándulást tettünk Hollókőre. A buszunk zsúfolásig megtelt  de a kezdeti nehézségek után jó hangulatban érkeztünk meg Hollókőre.

Csoportkép a tikkasztó hőségben

A Cserhát egyik ékköve ez a kis település amely a Szár hegyen álló, a XIII. század elején épült vár alatt helyezkedik el. A vár a végvárak sorába tartozott míg 1711-ben Lipót császár parancsára felrobbantották. A jelenlegi helyreállított várban sok érdekesség található és gyönyörű a kilátás a nógrádi tájra.
A falut 1964-ben műemlék faluvá nyilvánították,majd 1988-tól a világörökség részét képezi.
A kistelepülésen a falu jelképét képező katolikus templom mellett több múzeum is megtalálható, melyek igényesen, szépen berendezettek, őrizve a palócok tárgyi emlékanyagát, a település építő és lakáskultúráját. A kis boltokban nagyon sok apró emléktárgyat lehetett vásárolni, közöttük a jellegzetes palóc szőtteseket és fafaragásokat. A vendéglőkben is fogyaszthattunk ízletes, hamisítatlan palóc ételeket.

Utunkat hazafelé Ócsa felé vettük és megtekintettük a a város és talán az egész régió egyik legérdekesebb műemlékét a premontrei rend által alapított apátsági templomot. A templom a román és a gótikus stílus érdekes keveredése. Az évszázadok során volt katolikus templom, a törökök dzsáminak használták majd a reformátusok vették birtokba. Megtudtuk az érdekes templomi ismertetőből, hogy a katolikusok a 18. században vissza akarták kapni a templomot, de Mária Terézia úgy rendelkezett, hogy ha a váci püspök be tud jutni a templomba akkor visszakerül a katolikusokhoz. A protestánsok azonban annyian gyűltek össze a templomban, hogy a püspök nem tudott bemenni, így az maradt a reformátusoké.
Örkényben a nagy meleg enyhítésére megálltunk fagylaltozni, sörözni. Hazafelé még sikerült egy két nótát is elénekelni, így a nagy meleg ellenére jó hangulatú kirándulást tettünk.
A kiránduláson készült képek itt tekinthetők meg
Farkas Zoltán nyá. mk. alez

XI. Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó 2015. május 31,

2015. július 10-én immár XI. alkalommal rendezi meg a Honvéd Nyugdíjas Klub a helyőrségben diszlokált katonai szervezeteknél szolgált katonák, polgári- és közalkalmazottak, valamint hozzátartozóik találkozóját. Ebben az évben a rendezvény - jórészt hagyományos - programja kiegészül a 40 éve megalakult Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola jogelődjéről, az MN Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes és Szakmunkásképző Iskoláról való megemlékezéssel.
Ezen kívül a találkozó otthont ad a BEOSZ DAR egyesületei regionális és kistérségi találkozójának is.

A programra a regisztráció kötelező. A program részleteit ide kattintva olvashatod.

Hősök Napja 2015. május 31,

A mai nap a Hősök Napja:

"A Magyar Hősök Emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét "

Az ünnep eredetét az 1917. évi VIII. törvényre vezethetjük vissza. Itt mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni.

Ezt követte az 1924. évi XIV. törvény, mely a hősök emlékünnepének megrendezését hét pontban szabályozta. A honvédség számára ez az 1925. május 1-én kiadott, 2519. sz. körrendeletben jelent meg. Egy másik, az 1942. április 25-én kelt körrendelet kimondja, hogy 1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért és emléküket ugyanolyan kegyelettel és tisztelettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét.

Véget ért a háború. Mintha a két törvény meg sem született volna, semmi sem történt fél évszázadon át. A rendszerváltás után a történelmi igazságtevés részeként, 1992-ben a budapesti Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök emlékművét és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottainak, katonai és polgári áldozatainak emléke előtt május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján. Az ezt követő években aztán egyre több felől hallhattuk, hogy megemlékeztek hőseinkről. Majd a hősök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is.

A 21.század derekán újra hallhattunk az ünnep felől mert az országgyűlés a 2001. évi LXIII. törvény szerint újra nemzeti emlékünneppé nyilvánította a Hősök Napját mégpedig minden év Május hónap utolsó vasárnapján. A törvény elmondja, hogy a magyarság ezer esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertelenül harcoló összes férfi és nő aki a magyar haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést ezen napon. Ugyancsak ebben az évben a budapesti Hősök terén felállították a millenniumi emlékművet és a hősök emlékkövét és ezeket nemzeti emlékhellyé nyilvánították. (Forrás: G-portál)

Mága koncerten jártunk 2015. május 29,

Mága Zoltán adott jótékonysági koncertet Szabadszálláson a református templomban. A nagy-sikerű előadást tagságunkból is sokan megtekintették.

Mága Zoltán a koncert bevételével a koncertet szervező Szabadszállás Jövőjéért Alapítványt támogatta.

Honvéd Emlék- és Teljesítménytúra a Pilisben 2015. május 17,

A 2015. 05. 16-i a harmadik alkalom, hogy csapatunk részt vett és teljesítette az MH Altiszti Akadémia sportegyesülete által május 21., a Honvédelem Napja alkalmából szervezett emlék- és teljesítménytúrát. A túráról készült beszámolót itt tekintheted meg.

Rendkívüli közgyűlés 2015. május 15,

A 2015. május 14-én megtartott rendkívüli közgyűlés tudomásul vette Pozsár Antal családi okok miatt benyújtott lemondását és megválasztotta Buza Vincét a klub elnökségi tagjává, elnökhelyettesévé.

Nyári Strázsa Túra 2015. május 12,

A 2014-ben a horgászcentrumba, illetve Izsákra szervezett túrák jó fogadtatása arra kötelez bennünket, hogy folytassuk a "helyi" túrák szervezését. Elsőként 2015. június 20-án a Strázsa-hegy környékén szervezzük meg a "Nyári" túránkat, 5-15 és 25 km-es távokon. A részleteket itt tekintheted meg.

Petőfi-2015 és újabb képek a Bartina-2015-ről 2015. április 22,

2015. április 18-án 12 fővel teljesítettük a Petőfi-2015 teljesítménytúra különböző távjait.

Gyarapodik csapatunk, hiszen csatlakozott (legalább egy túra erejéig Sztupák Zoli és a 20 km-es távon is 6 fő indult el Szabadszállásról (közülük is Pintér Jenő unokája (5,5 év) a teljesítménytúra legfiatalabb indulója volt. A túra során készült képeket itt tekintheted meg.

Megkésve bár, de újabb képek kerültek feltöltésre a Bartina teljesítménytúráról, melyeket ide kattintva tekinthetsz meg.

STRÁZSA-2015 sikeresen letudva 2015. április 12,

29 településről közel 200 (193) túrázó és közel 50 fő rendező vett részt a klubunk által szervezett II. Strázsa Honvéd Teljesítménytúrán.

A legidősebb részvevő nyugdíjas klubunk tagja Elekes Sándor (78), a legfiatalabb Horváth Alma Virág (9 hónapos), a legfiatalabb túrázó pedig a Budapestről érkezett Kling Vejke Vajk (4,5) volt.

Részleteket ide kattintva olvashatsz.

Elismerés március 15 alkalmából 2015. március 13,

Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező Bizottság támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, valamint a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként nemzeti ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

a
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát
adományozta

Bánáti Csaba nyugállományú őrnagynak

Gratulálunk Csaba bácsi!!!

STRÁZSA-2015 teljesítménytúra 2015. február 21,

2015. április 11-én a II. STRÁZSA Honvéd Teljesítménytúrát szervezi Szabadszálláson a Honvéd Nyugdíjas Klub túra szakága. A túrán bárki részt vehet a neki megfelelő távok (15, 25, 35 km) közül választva

Előnevezéssel a nevezési díjból jelentős (30 %-os) kedvezményt is kaphatsz.

Részleteket ide kattintva olvashatsz.

MEGHÍVÓ éves közgyűlésre 2015. február 17,

2015. február 27-én 15 órától a József Attila Közösségi Házban tartja éves közgyűlését a Honvéd Nyugdíjas Klub. A közgyűlésre és az azt követő vacsorával egybekötött baráti beszélgetésre is szeretettel meghívja tagjait a klubunk elnöke, Farkas Zoltán mk. alez..

A rendezvényre minden meghívott személyes meghívást is kap, de a közgyűlés programját, a regisztráció módját ide kattintva is elolvashatja.

A közgyűlésre való felkészülés érdekében Önnek lehetősége van előre is elolvasni az elnökség beszámolóját a 2014-es év teljesítéséről, illetve a 2015. évre tervezett feladatokról.

Kitörés-60 teljesítménytúra 2015. február 14-15,

Évről-évre megrendezésre kerül a Budapest elestét - felszabadítását is szimbolizáló, a bekerített Budai-várból muníciója fogytával kitörni kényszerülő 40-50 ezer magyar-német katona hősies és tragikus tettének emléket állító "Kitörés" éjszakai teljesítménytúra.

Csapatunk először vett részt ezen a túrán, és kemény küzdelem révén - igaz csak egy fővel - ,de teljesítette a 60 km-es távot. Asbóth Gyuri beszámolóját ide kattintva tekintheted meg.

Bartina-2015 teljesítménytúra 2015. január 17,

Változatlan lelkesedéssel, létszámban gyarapodva teljesítette csapatunk a Bartina teljesítménytúra 30 km-es távját 2015. január 17-én. Részletekért katt ide!

Karácsonyi szomszédolás december 30,

Megtettük amit.... elterveztünk. Az időjárás is kitett magáért december 27-én, a túra napján. Kora reggeltől késő délutánig szívet-lelket melengető napsütés fogadta és kísérte a gyaloglásra összegyűlt lelkes túrázókat. Ezen a napon valóban minden pozitívumot el lehetett mondani a téli túrázás pozitív hatásairól, amint az néhány napja az ORIGO oldalán megjelent cikkben is olvasható.
Több mint 50-en jöttünk össze, sétáltunk, mókáztunk és jól éreztük magunkat. Részletek...

Találkozás a Bakonyi mikulással - 50 km után december 8

Korábbi terveinek megfelelően túra szakágunk ebben az évben is részt vett december 6-án a Bakonyi mikulás teljesítménytúrán. Az időjárás előrejelzés nem kecsegtetett szép téli, de szép őszi idővel sem, ezzel szemben eső, köd és sár várta a rút idő ellenére szép számban megjelent túrázni vágyókat. Részletek és túrabeszámoló...

Karácsonyi szomszédolás december 3

Az előzetes terveknek megfelelően december 5-én befejeztük a két évre tervezett turista útvonal bővítést (34 km-el bővült a sárga jelzésű útvonal), amit egy téli túrával szeretnénk megünnepelni.

Ezen a túrán nem csak az építésben tevőlegesen résztvevőkre számítunk, hanem várunk és hívunk mindenkit, aki szereti a téli erdőt, a téli homokbuckákat, aki a karácsonyi töltöttkáposzta és bejgli "jótékony" hatását ellensúlyozandó szeretné jó társaságban egy kicsit égetni a kalóriákat. Várjuk az ebben évben létrejött, izsáki-, soltszentimrei és fülöpszállási civil szervezetek által alkotott "három-határ egyesület" tagjait, szimpatizánsait, hiszen ők is szervezni kívánnak hasonló túrákat kirándulásokat a szomszédos települések által határolt gyönyörű kunsági területeken.

Találkozzunk december 27-én Szabadszálláson, vagy a fülöpszállási Bicó Csárdánál, majd egy jól-sikerült téli túrát követően fogyasszunk el egy csülkös babgulyást, amit öblítsünk le forralt borral, vagy citromos teával és készüljünk együtt a 2014-es év búcsúztatására. Részletek.

További szabadkai és palicsi képek november 27,

A november 16-i túrán nem mi voltunk az egyedüli magyar részvevők. A hivatkozásra kattintva a "PLECS" oldalán elhelyezett és ízlésesen kommentált fényképeket tekintheted meg. Részletek...

Szabadkán jártunk november 17,

November 16-án Zorán Vukmanov barátunk meghívására vettünk részt a Mihajlo Kampoš Emléktúrán. Szép környezet, jó rendezés, megfelelő időjárás. Részletek...

"Oszlopültetés..." november 15,

2014. november 14-én megkezdődött a sárga jelzésű túraútvonal berendezésének folytatása. Részletek és képek a facebookon.

Sikeres érdekvédelmi előadás november 12,

2014. november 12-én klubunk szervezésében a honvédségtől nyugállományba vonult nyugdíjas, vagy járadékos tiszt, altiszt (tts) és közalkalmazott (pa. is) állomány részére tájékoztató került megrendezésre.

A tájékoztatót Durgó Tamás százados az MH HKNYP 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (a volt KIEG) irodavezetője tartotta. Előadásában értelmezte az érvényben lévő jogszabályok alkalmazásának gyakorlati kérdéseit és felhívta a figyelmet a "kiskapuk" által nyújtott lehetőségekre is.

Az igen hasznos tájékoztatót követően kérdésekre válaszolt és bátorította a jelenlévőket, de minden érintettet is, hogy ügyes-bajos gondjaikkal bátran keressék az irodát félfogadási időben, de akár azon kívül is.

Az érvényben lévő érdekvédelemmel kapcsolatos szabályzók megtalálhatók a "letölthető dokumentumok" oldalon és ugyanitt letölthető az előadás anyaga is.

A sport- és túra szakág nem pihen november 07,

Klubunk sport- és túra szakága még ebben az évben két teljesítménytúrán való részvételt, a "sárga" jelzésű túraútvonal bővítésének befejezését és annak megünneplését egy "Karácsonyi szomszédolás" túra megrendezését tervezi.  Részletek...

TÁJÉKOZTATÓ járandóságokról november 07,

2014. november 12-én 14 órától klubunk szervezésében a honvédségtől nyugállományba vonult nyugdíjas, vagy járadékos tiszt, altiszt (tts) és közalkalmazott (pa. is) állomány részére tájékoztató kerül megrendezésre.

A résztvevők tájékoztatást kapnak a részükre járó üdültetési, szociális, egészségügyi, kegyeleti stb. járandóságokról, azok igénylésének, biztosításának rendjéről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a klub elnöksége.

Néhány hír klubunk életéről a BEOSZ honlapján november 07,

A BEOSZ honlapjának "faliujság" oldalán (kissé elrejtve) néhány cikket olvashatnak az oda látogatók a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub életéről, rendezvényeiről. Részletek...

Elismerés október 23. alkalmából november 7,

2014. október 22-én a Stefánia Palotában rendezett megemlékezésen klubunk vezetésének és a BEOSZ elnökének javaslatára a Vezérkarfőnöktől "Aranyozott MH Plakett" elismerést kapott Buza Vince nyá alezredes tagtársunk. Gratulálunk és munkájához további sok sikert kívánunk. Részletek...

Sikeres túra a Horgászcentrumhoz október 20,

A „vénasszonyok nyarát” kihasználva gyalogos túrát szerveztünk 2014. október 19-én a Kunadacsi Horgászcentrumhoz. A szikrázó napsütés több, mint száz résztvevőt köszöntött a különböző távokon. Részletek...

Őszi túra a Horgászcentrumhoz... október 1, 2014

A „vénasszonyok nyarát” kihasználva gyalogos túrát szervezünk2014. október 19-én az ebben az évben átadott sárga jelzésű turistaút igénybevételével. A túrával a klub szeretne lehetőséget teremteni felnőtteknek és gyermekeknek, de – az idősek világnapja tiszteletére – különösen az időseknek, hogy a szabadban, társaságban, mozgással eltöltött néhány órával is hozzájáruljanak egészségük megóvásához, illetve fenntartásához. Nem utolsó sorban ismerjék meg a környezetünkben rejlő természeti adottságokat. Részletes program és regisztráció...

Túra és érdekképviseleti találkozó... augusztus 22-24, 2014

A szlovák katonai érdekképviselet trencséni szervezete és a szlovák vezérkar szervezésében augusztus 22-24. között került megrendezésre a„Kriván-2014” XIX. katonai emléktúrára, melyre a korábbi éveknek megfelelően a BEOSZ képviselői is meghívást kaptak. A BEOSZ elnökének felkérésére a szervezetet a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub delegációja (Farkas Zoltán nyá. mk. alezredes vezetésével) képviselte a rendezvényen, melyre az EUROMIL (Európai Katonai Érdekvédelmi Szövetség) és a Visegrádi Négyek országai érdekvédelmi szervezeteinek képviselői is meghívást kaptak.

A rendezők ünnepélyes keretek között, színvonalas kultúrműsorral köszöntötték a résztvevőket, ahol lehetőség volt a delegáltak közötti kapcsolatteremtésre, az érdekképviseleti tapasztalatok cseréjére is.

Másnap a nemzetközi katonai hegymászó túra hivatalos programja az 1300 m magasan elterülő Csorba tónál lévő Szlovák Nemzeti Felkelés emlékművének megkoszorúzásával vette kezdetét, ahol klubunk elnöke a Honvédszakszervezet delegációjával (Czövek János alezredes vezetésével) együtt helyezte el a megemlékezés virágait.

A Kriván (2494 m) egyike a Tátra leghíresebb kilátóhegyeinek. Szédületes a letekintés róla a Nefcer- és Kapor-völgybe és érdekes látványt nyújt az átellenben húzódó Hrubo-gerinc szaggatott toronysora. A hegycsúcs a szlávság és a szlovákok szabadságának jelképe, megmászását pedig több évtizede minden évben a Szlovák Nemzeti Felkelés Kriván környéki hőseinek szentelik.

A túrát a többség (a tumultus csökkentése érdekében) már hajnali 5 órakor megkezdte, míg a többiek az emlékműnél zajló hivatalos programot követően, 8 óra után csatlakoztak. A több mint kilenc órás (a rutinosaknak alig több mint 6 óra) hegyi túra alatt a résztvevők számára nem csak az 5 km-es távon teljesítendő 1200 m-es szintkülönbség jelentett komoly kihívást, hanem a több mint 20 km-es távolság leküzdése is.

A Csorba-tótól a felső turistaúton északnyugat felé indulva mérsékelt emelkedéssel, nagyobb irtásokon át, a piros jelzést követve jutottunk a Furkota-völgybe vezető útelágazáshoz, majd egy fenyőerdőben szinte vízszintesen haladva értük el a kék jelzéshez. Eleinte törpefenyős övezetben, majd később köves-sziklás terepen, mérsékelt emelkedéssel folytattunk utunkat, melynek végén egy erősebb emelkedőn értük el a sziklás-köves vályúban található Kriván alatti útelágazást (2120 m). Innen egy meredek, sziklás emelkedőt megmászva értünk fel a Kriván déli gerincére (2320 m), majd a gyakorlottabbak a Kis-Krivánon és a Kriván-nyergen át, egy újabb meredek, sziklás emelkedőn a déli oldalról érkeztek fel a Kriván csúcsára.

A túra kedvező, csapadék mentes, 8-15 ºC-os időben zajlott, mely ideális körülményt jelentett a nehéz fizikai igénybevételhez. Az esemény elismertségét jelzi, hogy a túrát teljesítette többek között a szlovák vezérkari főnök, valamint a cseh parlament  felsőházának egy tagja is. A túra népszerűségére jellemző, hogy minden évben 1000-1500 vállalkozó mászik fel a csúcson felállított kereszthez.

A túrát követően jóleső fáradtsággal érkeztünk a szlovák honvédségi üdülőben lévő szállásunkra. Rövid felfrissülést követően került sor a tábortűz meggyújtását követően a hivatalos programot záró vacsorára, ahol további baráti beszélgetésre, eszmecserére adódott lehetőség. (további képeket tekinthetsz meg a lap alján...)

Múzeumi anyag költöztetés... május 27, 2014

Az Önkormányzat által biztosított helységekben befejeződött a felújítás és a terveknek megfelelően 24-én egy szorgos kis csapat átszállította a kiállítási anyagot az új helyére, megkezdődött (folytatódott) a takarítás. 
A Boczka János vállalkozó által biztosított traktor és az Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott pótkocsi óriási segítséget jelentett a költöztetéshez. Köszönet érte és köszönet azoknak is, akik feláldozták a szombat délelőttöt a cél érdekében.

Kitüntetés a Magyar Honvédelem Napja alkalmából május 20, 2014

A társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező Bizottság támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, valamint a
honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként

a Magyar Honvédelem Napja
– 2014. május 21-e –
alkalmából
az

Aranykor Kitüntető Cím
bronz fokozatát
kapta

Udvarnoki János nyá. százados 

Minden segítő kézre szükség van május 18, 2014

Már csak másfél hónap a jubileumi honvédtalálkozóig!!!

Szépen halad a leendő kiállítási helységek helyre állítása, de most mindenki segítségére szükség van annak érdekében, hogy 24-én délelőtt átköltöztethető legyen a kiállítási anyag.
Hét közben takarító kezek, szombaton markos kezek kellenének, hogy megkezdődhessen 26-tól a kiállítás berendezése. (Pontosítani Udvarnoki Janival, Dóra Tibivel, vagy Farkas Zolival lehet) Nem baj, ha egy szekrényt nem bírsz el, a maketteket is át kell vinni!

Mindenkinek a segítségét kérjük a honlap és a kiállítási anyag bővítése érdekében. Semmilyen anyagunk nincs az MN 7038-al és az MN 6671-el kapcsolatban. Kérem, aki régi fényképpel, írásos anyaggal rendelkezik az juttassa el személyesen a klub vezetőségéhez, vagy elektronikusan a klub címére. (hnykszabadszallas@gmail.com)

Segélyezési lehetőség május 9, 2014

A Magyar Honvédség szociálpolitikai közalapítvány közzétette az ez évi segélyezésre vonatkozó tájékoztatót, melyet  ide kattintva olvashatsz el. Kérjük tájékoztatni az internettel nem rendelkező tagtársakat is a lehetőségről. (A II. pont szerint a nyugdíjasok, szolgálati járandóságosok, illetve özvegyek egy főre vetített 90.000 Ft-os havi jövedelem alatt 38.650 Ft segélyre jogosultak.)

Eredményes volt a BEOSZ éves küldöttgyűlése május 9, 2014

Április 30-án "az eskü egy életen át kötelez" jelmondat jegyében tartotta éves küldöttgyűlését a BEOSZ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében, melyen elnökünk Farkas Zoltán nyá. alezredes is részt vett. A rendezvényről kiadott sajtóközleményt ide kattintva olvashatod.

BEOSZ pályázat május 9, 2014

Pályázatot nyújtottunk be a jubileumi Helyőrségi Honvéd Találkozó megrendezéséhez, még február hónapban a BEOSZ által meghirdetett lehetőségre. A kijelölt bizottság munkáját rlvégezte és rendezvényünket 18.000 Ft-al támogatja. A pályázatok értékelését ide kattintva olvashatod, vagy töltheted le.

Folytatódik a felkészülés... május 2, 2014

Áprilisban elszámolásra kerültek a befizetett tagdíjak.

Jelentős idő és energia ráfordítással végezte Pozsár Anti és csapata a környező települések katonasírjainak feltérképezését, adatainak pontosítását, a digitális felvételek elkészítését.

A klub elnökök találkozóján vett részt a Farkas Zoli Balatonkenesén, majd 30-án Budapesten a BEOSZ által szervezett küldöttgyűlésen.

Folytatódott a túrista út fejlesztéssel kapcsolatos előkészítés, a nyomvonal adatok felmérésre kerültek, a kérelmek az érintett szervek szervek hozzájárulása érdekében megküldésre kerültek.

Pályázatot nyújtott be a klub a HM Társadalmi Kapcsolatok és Kegyeleti Főosztály részére sporttevékenység támogatására, melyből pozitív döntés esetén a jubileumi rendezvények egy részét tudnánk finanszírozni.

Szóbeli tájékoztatás alapján az MH Vezérkari Főnök támogatni fogja a jubileumi Helyőrségi Honvédtalálkozó programjait, ennek megfelelően gőzerővel neki kell állni a programok véglegesítésének.

Megkezdődött a felkészülés, mindenki segítségére számít az elnökség... március 14, 2014

Az elmúlt hetekben az Önkormányzat támogatásával megkezdődött a felkészülés a jubileumi honvédtalálkozóra. Udvarnoki Jani vezetésével karbantartották a laktanya érintett részeit.

A jövő héten kerülnek átadásra a klub részére a volt MH AKK parancsnoki épületben azok a helységek, melyek a csapattörténeti emlékek elhelyezésére lesznek hivatottak. Megkezdődik a szükséges teendők felmérése és megkezdődik az előkészítés is, melyhez minden segítő kézre számítunk. A munkát az Udvarnoki Jani koordinálja, nála lehet jelentkezni és egyeztetni.

A tavasz beköszöntével szorgos kezekre van szükség a Mátyás király téren a parancsnokok kertje és az alakulatok emlékhelyei környezetének rendbetételéhez. A munkákat Tóthné Marika és Pozsár Anti koordinálja.

Hetek óta folyik a Szabadszálláson áthaladó turista út nyomvonalának valamint, a honvéd emléktúra nyomvonalainak megtervezése, a szükséges engedélyek beszerzése. Az engedélyek birtokában végre kell hajtani a kijelölt útvonalon a sárga turista jelzés felfestését, az útvonal megtisztítását, a túrázásra való alkalmassá tételét. Ide is várjuk a segíteni szándékozókat, a munkát Buza Vince koordinálja.

Folyamatban van a honvédtalálkozó lebonyolításához szükséges források előkészítése, a végleges program összeállítása. Már rendelkezünk egy nyertes pályázattal és ebben a hónapban két további pályázat összeállításával és benyújtásával igyekszünk a szervezési feltételeket javítani.

Klubunknak feladata és jelenleg folyamatban van a környező településeken és Szabadszálláson a katonasírok feltérképezése, adatok összeállítása az egységes nyilvántartás elkészítése érdekében

Katonai elismerés a végzett munkáért március 14, 2014

Kivonat a HM és a HVKF határozataiból:

"MAGYARORSZÁG
HONÉDELMI MINISZTERÉNEK
H A T Á R O Z A T A
elismerések adományozásáról

Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező Bizottság támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, valamint a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként nemzeti ünnepünk – 2014. március 15-e – alkalmából

A
Honvédelemért Kitüntető Cím
I. fokozatát
adományozza

Dani Gábor nyá. r. törzszászlósnak

A Honvéd Vezérkar főnök a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, figyelembe véve a társadalmi szervezet előterjesztését, nemzeti ünnepünk – 2014. március 15-e – alkalmából

EMLÉKPLAKETTET
(MH érem – aranyozott)
adományoz

Dóra Tibor nyá. törzszászlósnak."

Elismeréseitekhez gratulálunk, további munkátokhoz sok sikert kíván a klub teljes tagsága.

Levél a HVK főnökének

A X. Helyőrségi Honvédtalálkozó megrendezéséhez klubunk vezetősége a Honvéd Vezérkar főnökéhez írt levélben kérte a Magyar Honvédség támogatását a jubileumi rendezvény támogatásához, amely jelentősen könnyítené klubunk anyagi terheit.

Évzáró - évnyitó taggyűlés

2014. február 21-én sikeresen megtartottuk a 2013. évi tevékenységünkről az évzáró-évnyitó taggyűlésünket. A taggyűlésünket megtisztelte részvételével Dr Báldy Zoltán Szabadszállás város polgármestere, Csóka Tamás nyá. ezredes a BEOSZ Dél- Alföldi Régió alelnöke, Parádi Gyöngyi sz.főtörzsőrmester és Bárány Sándor az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársai, Némethné Horváth Beáta asszony a József Attila Közösségi Ház igazgatója.

A vezetőség beszámolt a 2013. évben végzett munkáról a 2013. évi gazdálkodásról, ismertetésre került a 2014. évi költségvetési terv és Munkaterv. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentést tett az év folyamán végrehajtott ellenőrzési tapasztalatairól a törvényes rend szerinti gazdálkodás betartásáról. Összességében megállapítást nyert, hogy a klub eredményesen zárta az elmúlt évet.

A nehezebb gazdasági körülményekre való tekintettel a klub működési feltételeinek javítása érdekében mivel a klub csak a tagdíjak bevételéből, esetleges adományokból, vagy az adó 1%-át adók támogatásából gazdálkodik, a vezetőség javaslatot tett a tagdíj havi 50 Ft.-al történő emelésére (havi 250 Ft.), melyet a közgyűlés az Alapszabály módosításával együtt elfogadott.

A taggyűlést követően az Auto-Mix éttermében két menüből választva egy finom vacsorát fogyasztottunk és kellemes hangulatban beszélgettünk, folytattuk a tapasztalatok feldolgozását.


Vezetőségi ülés február

A február 5-én megtartott vezetőségi ülésen Elnök Úr beszámolt a januárban végrehajtott feladatokról, az év kiemelt rendezvényének, a X. Helyőrségi Honvédtalálkozó előkészítésével kapcsolatos elképzelésekről, majd a vezetőség részletesen foglalkozott az éves beszámoló taggyűléssel kapcsolatos kérdésekkel, nőnapi rendezvény előkészítésével.

  • áttekintette az elnökség és a pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolóját
  • megvitatta a 2014. éves feladattervet és a pénzügyi tervet
  • elosztásra kerültek a beszámoló taggyűlés lebonyolításával kapcsolatos feladatok, a levezetés rendje
  • a vezetőség elfogadta az elnök beszámolóját a klubunk és a Közösségi Ház által megszervezésre kerülő városi nőnapi rendezvénnyel kapcsolatban

A beszámoló taggyűlés február 21-én 15 órától a József Attila Közösségi Házban, majd az azt követő vacsora az AUTOMIX vendéglőben kerül megrendezésre.
A Városi Nőnapi rendezvény 2014. március 8-án 16 órakor kerül megrendezésre a József Attila Közösségi Házban, melyre szeretettel várjuk hölgy tagjainkat.

 

Bartina-32

32 km-es teljesítménytúrán vett részt klubunk kis csapata 2014. január 18-án. A tavaszias melegben, itt-ott napsütésben öröm volt gyönyörködni a Szekszárdi-dombság erdőiben, lankáiban, turisztikai látványosságaiban. Részletekért kattints ide...

Polgármesteri évértékelő

2014. január 8.-án Dr. Báldy Zoltán Szabadszállás város polgármestere a városháza tanácstermében köszöntötte a meghívott vendégeket, majd ismertette és  értékelte a 2013 évben végzett eredményes munkát, megköszönve mindenkinek aki ennek a munkálkodásában részt vett. A meghívott vendégeket a Nőszirmok Klub tagjai versekkel, és dalokkal, színvonalas műsorral köszöntötték, majd a Polgármester Úr egy-egy szál virággal köszöntötte Őket. A 2013  évet értékelő és 2014 év várható főbb feladatainak ismertetése után pezsgővel koccintva köszöntek a résztvevők egymásnak Boldog Új Évet, jó egészséget a 2014 évre. Az újévi köszöntések után jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult a polgármester Úr fogadása.

71 éve történt a katasztrófa a Donnál (megemlékezés)

Hetvenegy éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg, ez volt a magyar hadtörténet legnagyobb veresége. Felavatták a nemzeti emlékhelyet jelző oszlopot Pákozdon.

A 2. magyar hadsereget német követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldték ki az orosz frontra: a németek az 1941-es villámháború kudarca után követeltek szövetségeseiktől csapatokat a következő évre tervezett keleti hadjárathoz. Budapesten ezt nem tudták, de nem is akarták visszautasítani, mert az Észak-Erdély visszaszerzésére törekvő Románia azonnal igent mondott Hitlernek, emellett a magyar vezetés a részvételtől újabb területek visszacsatolását remélte.

A németek igényeit hosszas alkudozás után sikerült leszorítani, de azon az áron, hogy a magyar csapatokat hadászati vonatkozásban a németeknek rendelték alá, a felfegyverzést illetően pedig csak szóbeli ígéretet kaptak Berlinből. A frontra kivonuló 207 ezer fős 2. magyar hadseregbe a teljes sorállománynak csak 20 százalékát sorozták be, magas volt a tartalékosok aránya, a létszám 20 százalékát nemzetiségiek, főleg románok és ruszinok, 10 százalékát pedig zsidó és baloldali munkaszolgálatosok adták. A hadsereg élére Jány Gusztáv vezérezredes került. A fegyverzet és a felszerelés hiányos és korszerűtlen volt, a vezetés a megígért német pótlásra számított.

A magyar csapatok 1942. június 28-án kapcsolódtak be a harcokba, és július 7-én érték el a Dont. Az egységek itt, a Voronyezs és Pavlovszk közötti 208 kilométer hosszú szakaszon védelemre rendezkedtek be. A nyár folyamán sikertelenül kísérelték meg a folyó nyugati partján megmaradt szovjet hídfők felszámolását, a harcokban 30 ezer embert vesztettek. A hadsereg vezetése már ekkor felismerte, hogy képtelen a hosszú szakasz védelmére, de a beígért fegyverzetet és felszerelést a tél beálltával sem kapta meg, sőt 1942 novemberében a sztálingrádi csata miatt a németek fokozatosan kivonták csapataikat a doni térségből.

A szovjet 40. hadsereg támadása 1943. január 12-én, 30-35 fokos hidegben kezdődött meg, egységei az urivi hídfőből már az első napon 8-12 kilométer mélyen beékelődtek a magyar védelembe. Január 14-én a voronyezsi front középső és déli részén is támadás indult, a 3. harckocsi-hadsereg a scsucsjei hídfőben 50 kilométer szélességben törte át a magyar védelmet. A német hadvezetés nem vetette be az arcvonalnak ezen a részén állomásozó egyetlen tartalékát, s a visszavonulást is megtiltotta. Jány a mind rosszabbra forduló helyzetben is ragaszkodott ehhez a parancshoz.

Január 16-ára a szovjet támadás három részre szakította a 2. magyar hadsereget. Az arcvonal felbomlott, eluralkodott a pánik, Jány január 17-én hajnalban rendelte el a VII. hadtest visszavonását. Az elvágott, és német alárendeltségbe került III. hadtest tovább harcolt, de február elején - miután sem ellátmánya, sem fegyverzete nem maradt - parancsnoka, a később szovjet hadifogságba esett Stomm Marcell feloszlatta az alakulatot, melynek pár ezer katonája kijutott a szovjet gyűrűből.

A gyakorlatilag már nem létező 2. magyar hadsereg 1943. január 24-én "vált ki az arcvonalból". Jányt a jórészt fegyvertelen, demoralizált katonák nyomorúságos látványa e napon késztette hírhedt hadparancsának megfogalmazására: "...a 2. magyar hadsereg elvesztette becsületét". A katonákat gyávasággal vádolta és a "rend helyreállítása" érdekében a helyszíni felkoncolást is engedélyezte. A parancs akkora felháborodást keltett, hogy sok helyen ki sem hirdették, maga Jány pedig április 4-én nyilvánította semmisnek és helyettesítette egy újjal.A hadsereg életben maradt katonáit március 5-én hátravonták a Dnyeper folyó nyugati partjára, hazaszállításuk április 6-tól május 30-ig tartott. Jányt, aki az utolsó vonattal hagyta el a Szovjetuniót, Horthy 1943. augusztus 5-én felmentette parancsnoki tisztéből. A tábornokot a Népbíróság 1947 októberében háborús bűnösként halálra ítélte, s 1947. november 26-án kivégezték. Jányt 1993. október 4-én a Legfelsőbb Bíróság felmentette a háborús bűntett miatt ellene emelt vád alól.

A doni veszteségekről pontos adatok még ma sem állnak rendelkezésre. A 2. magyar hadsereg mintegy 93 500, más források szerint 120 ezer, illetve 148 ezer főt vesztett, az elesettek és a fogságba kerültek pontos számát megállapítani nem lehet. A doni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége, idegen földön, idegen érdekekért négyszer annyi ember veszett el, mint a mohácsi csatában, magyar katonaság a keresztes háborúk óta nem harcolt ilyen messze hazájától.

Bartina-30

Január 18-án klubunk kis létszámú, de aktív csapata 32 km-es túrán vesz részt a Szekszárdi-dombságban kijelölt túraútvonalon. A túráról többet olvashatsz a rendező, IFU honlapján...

 

Évzáró gyűlés a DAR-nál

2013.december 18-án adott helyet a BEOSZ Dél-Alföldi Régió /DAR/ évzáró gyűlésének az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda Szegeden. A gyűlésen a DAR -hoz tartozó szervezetek vezetői vettek részt. A DAR vezetőség nevében Dr. Kovács György nyá. mk ezredes köszöntötte a megjelenteket, külön is a Boros Gyulát Szeged megyei jogú város idősügyi tanácsának elnökét, Lele András örnagyot az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda helyettes vezetőjét, Durgó Tamás századost Kecskemétről az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetőjét. A DAR elnöke ismertette az elmúlt időszakban végzett tevékenységeket, értékelte az elvégzett feladatokat, az egyesületeknél tartott jó hangulatú, színvonalas találkozókat (Csongrád,Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Jánoshalma), melyek jól szolgálták a szervezeten belüli együvé tartozás erősítését.  Az elküldött DAR  pályázatainkat jó helyezéssel jegyezték.

Elképzelések 2014-re:

2014 évre vonatkozóan ismertetésre kerültek az új törvényi előírások főbb elemei melyet majd teljes egészében megkapunk, amely az Alapszabály módosítását teszi szükségessé.

A BEOSZ-nál áprilisban küldött értekezlet kerül levezetésre, ahol a vezetőség újra választására kerül sor.

Készül a 2014 évi munkatervünk, a HNYK 2013 évi tevékenységéről a beszámoló közgyűlésünk február 21 -én lesz.

Egyéb:

A nyugállományú katonák és hozzátartozóik érdekeit szolgálja a BEOSZ időszakos kiadványa a Bajtársi Hírlevél. Ez a kiadvány szinte egyedül állóan ad tájékoztatást a különböző fórumokon (Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, Honvédelmi Idősügyi Tanács) elért eredményekről, a jogállási törvények előkészítéséről, jogszabályokról, vagyis a tényleges szolgálatot befejezett katonák jogairól, járandóságairól. Tájékoztat az egyesületeknél programjairól, rendezvényeiről. A kiadvány igényes megjelenésű tartalmas és a nyugállományú katonák és hozzátartozóik legfőbb tájékozódási forrását jelenti.

A hírlevél megrendelhető a Honvéd Nyugdíjas Klubon keresztül amely névjegyzéken küldi meg a BEOSZ részére.. Az éves előfizetési költség 800 Ft. és a lap névre és címre kerül megküldésre.

Farkas Zoltán

 

Honvédfesztivál 2013 Pákozd

2013. szeptember 29-én klubtagjaink részt vettek a Pákozdi csata emlékére minden évben megrendezésre kerülő Honvédfesztivál zárónapi rendezvényein.

A Magyar Honvédség által biztosított kényelmes autóbusszal, egy rövid technikai szünet beiktatásával érkeztünk meg a gyönyörűen kialakított emlékhelyre.

Az alábbiakban olvasható program keretében meghallgattuk az ünnepi beszédeket,

megkoszorúztuk az emlékművet

és megtekintettük a hagyományőrző csoport bemutatóját is.

A tartalmas és valamennyi résztvevő megelégedésére szolgáló programot követően még volt időnk egy rövid látogatást tenni Székesfehérvár központjában,

majd fáradtan, de a nap során szerzett pozitív élmények által felvillanyozva érkeztünk vissza Szabadszállásra.

A képgalériában néhány képet találsz a kirándulásról.

Ide kattintva tudod megnézni és letölteni a részletes programotKépgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!