BejelentésHonvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás
"Nem csak a húszéveseké a világ..."

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Hírek
XI. Honvédtalálkozó

2015. július 10-én rendezzük meg hagyományos találkozónkat, melyen ismét találkozhatnak a Szabadszálláson a laktanyákban szolgált katonák, polgári- és közalkalmazottak, valamint hozzátartozóik...

tovább >>


Közgyűlés

Klubunk vezetősége 2015. február 27-én 15 órától számol be a 2014 évi tevékenységéről és ismerteti a 2015-re tervezett feladatait. Minden tagot szeretettel vár az elnökség

tovább >>


X. Helyőrségi Honvéd Találkozó

Új rovat nyílt a találkozó megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatos hírek, események megjelenítésére. A rovatban már olvasható a program, letölthető a meghívó és a regisztrációs lap.

tovább >>


Múzeum költöztetése

24.én sikeresen átköltöztettük a kiállítási anyagot....

tovább >>


Kitüntetés a Honvédelem Napján

Udvarnoki János barátunk a Magyar Honvédelem Napja alkalmából kitüntetést vehetett át a közigazgatási államtitkártól

tovább >>


Május 19 - Május 21

Végh Ferenc életmű-könyve jelent meg május 19-én, május 21 pedig a Magyar Honvédelem napja. Bővebben a hivatkozásra kattintva

tovább >>


Bővült a honlap

Holczmann Misi összeállított egy anyagot a tüzérosztály helyőrségbe településével, megalakulásával, működésével kapcsolatban egészen a felszámolásig. Néhány kép is csatolva.

tovább >>


BEOSZ

Segélyezési lehetőség és BEOSZ hírek a honlapon

tovább >>


Petőfi túra

Szombaton, 5-én klubunk tagjai közel 20 fővel indulnak, hogy gyalogosan teljesítsék nagy költőnk nevével fémjelzett emléktúra különböző távjait.

Elismerés

Március 15. alkalmából katonai elismerésben részesült klubunk két tagja...

tovább >>


Évzáró-évnyitó taggyűlés

Sikeresen és eredményesen lebonyolításra került a nyugdíjas klub előző évet értékelő és a 2014-es év feladatait meghatározó "évzáró-évnyitó" taggyűlése.

tovább >>


Városi Nőnapi ünnepség

Március 8-án 16 órától a József Attila Közösségi Házban, a közösségi házzal együttműködve szervezzük meg a városi nőnapot. A rendezvényre minden hölgyet szeretettel várunk. HNYK elnöksége

Beszámoló közgyűlés

A Honvéd Nyugdíjas Klub éves, beszámoló közgyűlése 2014. február 21-én 15 órától...

tovább >>


Honvédségi lakásügyek..

Honvédségi lakásban bármely jogcímen lakókat érintheti a Magyar Honvédség által kiadott tájékoztatás a lakások használatával, megvásárlásával kapcsolatban. Többet olvashatsz a hírekben megtalálható hivatkozásra kattintva.

tovább >>


Túra a Szekszárdi dombságban

A BARTINA-32 teljesítménytúrán vett részt csapatunk 20145. január 18-án....

tovább >>


BARTINA-3

Klubunk kis csapata január 18-án ismét nekivág egy 32 km-es túrának. Most a Szekszárdi-dombság a cél...

tovább >>


Elfogyott a fürdőbelépő

Már a nyitás napján több ezer pályázat érkezett....

tovább >>


Polgármesteri évértékelő

Január 8-án Dr. Báldy Zoltán polgármester értékelte az elmúlt év eredményeit és szólt a város előtt álló feladatokról is

tovább >>


Polgármesteri évértékelés

Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere január 8-án megtartásra kerülő év értékelésén vesz rész a klub elnöke a polgármesteri hivatalban. Az ott elhangzottakról és a DAR évzáró rendezvényének tapasztalatairól a januári vezetőségi ülésen és klubnapon ad tájékoztatást elnökünk

DAR értekezlet

A BEOSZ DAR vezetősége 2013. december 18-án tartja évzáró rendezvényét, melyen feldolgozásra kerülnek a régió szervezetei ez évi munkájának tapasztalatai, valamint a következő év kiemelkedő feladatai is. A rendezvényen klubunkat az elnök képviseli.

Teljesítménytúra

December 8-án a Felső Bakonyban a "Bakonyi mikulás 2013" teljesítménytúrán a 32-km-es távot teljesítette csapatunk. (Bővebben a www.baratokfc.5mp.eu honlapon)


LinkekA településen 1951-ben kezdődött meg a laktanyaépítés és a katonai szervezetek betelepülése, a katonák, katonacsaládok jelenléte. A katonák természetesen idejük jelentős részét a kiképzéssel, az alkalmazásra való felkészüléssel töltötték, de szabadidejük értelmes, tartalmas eltöltésének elősegítése érdekében tennie kellett a Magyar Néphadsereg akkori vezetésének és 1952. december 1-én létrehozták Szabadszálláson a „Tiszti klub"-ot.

Találóan fogalmazta meg az akár a létrehozott klubra is vonatkoztatható igényt és követelményt Mucsi József A hadsereg szervezeti kultúrája és a szabadidős művelődés című tanulmányában: „A szabadidős művelődést úgy tekintem, mint az életmód szerves részét, amely hozzájárul a tiszti minőség, a hivatásrendiség, a tiszti etika kialakulásához, fejlődéséhez, a jellegadó állomány értékrendjének változásához."

A klubot a laktanyától két kilométerre, a vasútállomás mellett, egy, a nagyközség tulajdoná­ban lévő épületben hozták létre. Zártkörű intézményként működött, első vezetője Alapi László őrnagy volt és 12 fő alkalmazott segítette a klub munkáját. Az intézmény fő profilja a tiszti étkeztetés és a presszó üzemeltetése volt. Ebben az időszakban a hivatásos állomány még a faluban, családok­nál volt elszállásolva.

1964-ben új helyre, a strand mellé költözött a klub, lényegesen közelebb került a laktanyához, melynek igazgatója Pálfalvi Ferencné polgári alkalmazott lett. Az intézmény profilja bővült, de megszűnt az étkeztetés és a presszót külső üzemeltetővel működtették tovább. Zenés táncesteket, kirándulásokat, kár­tya partikat szerveztek.

Az intézmény továbbra is zártkörűen működött, a hivatásos állomány is csak belépőkártyával látogathatta. Az intézmény eredményes működését alapvetően a Magyar Néphadsereg finanszírozta. A hivatásos állomány és családtagjaik (mint igényjogosultak) a rendezvényeket díjtalanul látogathatták, de a lakosság nem igényjogosult része a meglévő belépő kártya mellé belépőjegyet is kellett, hogy vásároljon.

Nagy változás történt, amikor 1975-ben - Annus Antal helyőrség-parancsnoksága idején - felépült az impozáns, 4000 négyzetméteres Helyőrségi Művelődési Otthon közvet­lenül a laktanya szomszédságában, szemben a honvédségi lakóteleppel. Az építkezésből a tisztek, tiszthelyettesek és családtagjaik, Szabadszállás lakossága és civil szervezetek is ki­vették a részüket. Szabadszállás kulturális életének fellegvárává vált a Helyőrségi Művelődési Otthon. Színházi előadások, koncertek, ismeretterjesztő előadások sokasága került nagy sikerrel megrendezésre. Népszerűek voltak a családi rendezvények, közkedveltek voltak a különböző szakkörök művészeti csoportok. Az intézmény adott helyet az immár négy évtizedes múltra visszatekintő Egress Kis Lajos Néptánc Együttes működésének és nyert számtalan fesztiváldíjat Haránt Károly vezetésével.

Természetesen a Művelődési Otthon továbbra is alaprendeltetésként biztosította a helyőrség katonai szervezetei szolgálati- és esetenként kiképzési rendezvényeinek szükség szerinti lebonyolítását, valamint az időközben megalakult nyugdíjas klub működési feltételeit is.

Pálfalvi Ferencné 1985-ös nyugállományba vonulását követően Szászné Galuska Judit, majd Bujáki József lett a klub igaz­gatója folytatva a már jól bevált hagyományokat, majd 1987-szeptemberétől egészen a klub felszámolásáig Ivanits Györgyné vezette igazgatóként a klubot és felügyelte annak szakmai és fenntartási munkáját is.

1989 és 1991 között a helyőrségben működő négy katonai szervezet közül hármat felszámoltak, csökkent a katonák létszáma és ezzel párhuzamosan a katonacsaládok jelentős része új helyőrségbe költözött. Az intézmény vezetését a megcsappant érdeklődés és a lecsökkentett pénzügyi támogatás rákényszerítette, hogy létesítményei egy részét bérbe adja és helyet adjon az általuk szervezett „civil" rendezvényeknek. 1989-től az étterem és a presszó elsősorban a fiatalokat vonzó tömegrendezvények színhelye lett és megszűnt az étkeztetés is.

A honvédségi átszervezések a klub szervezetére is hatással voltak, csökkent a dolgozók száma, tovább csökkent a pénzügyi támogatás. A megmaradt csöppnyi létszám a felelősséget átérezve, fokozott figyelmet fordított a helyőrségben maradt katonacsaládok igényeinek kielégítésére. 1997-től új feladatként jelentkezett a katonai bevonulásokban való részvétel, megnövekedett a klubban megrendezett kiképzési foglalkozások száma is.

2000-ben a többi helyőrségi klubbal együtt a szabadszállásit is átvette a HM Kulturális Szolgáltató Kht.. A még működő katonai szervezettel, az MH Alföldi Kiképző Központtal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően továbbra is helyet adott a bevonulással járó feladatoknak, a rendezvényeket tekintve pedig folytatták a jól bevált ha­gyományokat. Az egészséges életmódra nevelés ér­dekében előadássorozatokat tartottak a helyes táplálkozásról, a drog prevencióról, létrehoz­ták lelkész irányításával a mentálhigiénés klubot. Kialakítottak egy kondicionáló termet, korszerű eszközökkel, gyógytornász foglalkozott az arra rászorulókkal, a fiatalabb generációnak fitness torna nyújtott lehetőséget az egészséges életvitelhez.

Új művészeti csoportként Sőreginé Muladi Ildikó szakképzett tánctanár vezetésével mazsorett csoportot szerveztek és megkezdte működését a  jazz balett csoport is.

Az intézménynek erősödött a bevétel-orientáltsága. A rendezvények mindenki számára belépődíjasok lettek, de mind ez nem fedezte a kiadásokat. Szponzorok, támogatók, pályázatok elnyerésével lehetett a már jól működő hagyományokat folytatni. Az anyagi nehézségek eredményeként ekkor már nagy színházi előadásokat nem tudtak helyben szervezni, de a katonai szervezettel együttműködve autóbusz indításával minden hónapban más-más színház előadásaira vitték az érdeklődőket. Belföldi és külföldi kirándulásokat szerveztek.

2003 márciusában a klub felszámolásra került, annak ellenére, hogy a helyőrségben még működő katonai szervezetnek, a katonacsaládoknak továbbra is szüksége lett volna az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra.

A klub épületét Szabadszállás Város Önkormányzata kérésének megfelelően a Honvédelmi Minisztérium átadta a városnak, azzal, hogy helyet kell biztosítaniuk az MH AKK emlékszobájának, illetve az ott kiállított tárgyaknak.

A sors fintora, hogy a város a mai napig sem tudta hasznosítani az épületet és a megfelelő fenntartásáról sem tudott gondoskodni.

A művészeti csoportokat a városban működő József Attila Közösségi Ház átvette. Az emlékszoba berendezése jelenleg szétbontva, megfelelő elhelyezési feltételre vár.

Így ért véget egy impozáns, jobb sorsra érdemes kulturális létesítmény élete.

Élt 28 évet.....

 Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Üzenőfal


Név:

Üzenet:
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!