BejelentésHonvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás
"Nem csak a húszéveseké a világ..."

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Hírek
XI. Honvédtalálkozó

2015. július 10-én rendezzük meg hagyományos találkozónkat, melyen ismét találkozhatnak a Szabadszálláson a laktanyákban szolgált katonák, polgári- és közalkalmazottak, valamint hozzátartozóik...

tovább >>


Közgyűlés

Klubunk vezetősége 2015. február 27-én 15 órától számol be a 2014 évi tevékenységéről és ismerteti a 2015-re tervezett feladatait. Minden tagot szeretettel vár az elnökség

tovább >>


X. Helyőrségi Honvéd Találkozó

Új rovat nyílt a találkozó megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatos hírek, események megjelenítésére. A rovatban már olvasható a program, letölthető a meghívó és a regisztrációs lap.

tovább >>


Múzeum költöztetése

24.én sikeresen átköltöztettük a kiállítási anyagot....

tovább >>


Kitüntetés a Honvédelem Napján

Udvarnoki János barátunk a Magyar Honvédelem Napja alkalmából kitüntetést vehetett át a közigazgatási államtitkártól

tovább >>


Május 19 - Május 21

Végh Ferenc életmű-könyve jelent meg május 19-én, május 21 pedig a Magyar Honvédelem napja. Bővebben a hivatkozásra kattintva

tovább >>


Bővült a honlap

Holczmann Misi összeállított egy anyagot a tüzérosztály helyőrségbe településével, megalakulásával, működésével kapcsolatban egészen a felszámolásig. Néhány kép is csatolva.

tovább >>


BEOSZ

Segélyezési lehetőség és BEOSZ hírek a honlapon

tovább >>


Petőfi túra

Szombaton, 5-én klubunk tagjai közel 20 fővel indulnak, hogy gyalogosan teljesítsék nagy költőnk nevével fémjelzett emléktúra különböző távjait.

Elismerés

Március 15. alkalmából katonai elismerésben részesült klubunk két tagja...

tovább >>


Évzáró-évnyitó taggyűlés

Sikeresen és eredményesen lebonyolításra került a nyugdíjas klub előző évet értékelő és a 2014-es év feladatait meghatározó "évzáró-évnyitó" taggyűlése.

tovább >>


Városi Nőnapi ünnepség

Március 8-án 16 órától a József Attila Közösségi Házban, a közösségi házzal együttműködve szervezzük meg a városi nőnapot. A rendezvényre minden hölgyet szeretettel várunk. HNYK elnöksége

Beszámoló közgyűlés

A Honvéd Nyugdíjas Klub éves, beszámoló közgyűlése 2014. február 21-én 15 órától...

tovább >>


Honvédségi lakásügyek..

Honvédségi lakásban bármely jogcímen lakókat érintheti a Magyar Honvédség által kiadott tájékoztatás a lakások használatával, megvásárlásával kapcsolatban. Többet olvashatsz a hírekben megtalálható hivatkozásra kattintva.

tovább >>


Túra a Szekszárdi dombságban

A BARTINA-32 teljesítménytúrán vett részt csapatunk 20145. január 18-án....

tovább >>


BARTINA-3

Klubunk kis csapata január 18-án ismét nekivág egy 32 km-es túrának. Most a Szekszárdi-dombság a cél...

tovább >>


Elfogyott a fürdőbelépő

Már a nyitás napján több ezer pályázat érkezett....

tovább >>


Polgármesteri évértékelő

Január 8-án Dr. Báldy Zoltán polgármester értékelte az elmúlt év eredményeit és szólt a város előtt álló feladatokról is

tovább >>


Polgármesteri évértékelés

Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere január 8-án megtartásra kerülő év értékelésén vesz rész a klub elnöke a polgármesteri hivatalban. Az ott elhangzottakról és a DAR évzáró rendezvényének tapasztalatairól a januári vezetőségi ülésen és klubnapon ad tájékoztatást elnökünk

DAR értekezlet

A BEOSZ DAR vezetősége 2013. december 18-án tartja évzáró rendezvényét, melyen feldolgozásra kerülnek a régió szervezetei ez évi munkájának tapasztalatai, valamint a következő év kiemelkedő feladatai is. A rendezvényen klubunkat az elnök képviseli.

Teljesítménytúra

December 8-án a Felső Bakonyban a "Bakonyi mikulás 2013" teljesítménytúrán a 32-km-es távot teljesítette csapatunk. (Bővebben a www.baratokfc.5mp.eu honlapon)


LinkekA HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB
2015. ÉVI MUNKATERVE[1]

A Honvéd Nyugdíjas Klub, Szabadszállás 2015. évi feladatai, fő célkitűzései

Fő célkitűzések:

· Közreműködés a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: BEOSZ, vagy Szövetség) programjának megvalósításában, együttműködés a BEOSZ Dél-alföldi Régió (továbbiakban: BEOSZ DAR) elnökséggel, tagegyesületekkel az általuk megfogalmazott feladatok végrehajtásában,

· Az Alapszabály értelmében alapvető feladat a Szövetségbe tömörültek érdekeinek képviselete és védelme. Ennek érdekében egyértelműen tudatosítani kell, hogy a BEOSZ a nyugállományú (szolgálati járandóságban részesülő) katonák intézményes képviselője.

· a soros közgyűlés előkészítése és végrehajtása, valamint képviselet, illetve részvétel a Szövetség és a BEOSZ DAR rendezvényeken.

2015. évi feladatok:

1. a szervezeti élet fenntartása,

2. a pénzügyi keretekkel való helyes gazdálkodás folytatása,

3. a nyilvánosság fenntartása,

4. a tagi tevékenység aktivizálása, a közösségi tevékenységek erősítése.

Részleteiben:

1. A szervezeti élet fenntartása, a törvényességi feltételeknek való megfelelés biztosítása:

§ Állandó feladat a tagszervezés, kiemelt figyelemmel a honvédségi és rendvédelmi nyugállományúak/nyugdíjasok, szolgálati járandóságban részesülők megkeresésére.

§ Folytatni kell a kapcsolat kiépítését és fenntartását a Szabadszálláson, illetve a működési területünkön lévő, a nyugdíjasokkal/nyugállományúakkal foglakozó szervezetekkel, intézményekkel.

§ A lehetőségekhez képest továbbra is bővíteni kell az egyesület, ezáltal a BEOSZ DAR tagságát, szervezettségének erősítését, az aktív és a tartalékos állomány bevonásával

§ Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tradicionális hagyományőrző rendezvények megtartására, valamint a katonahagyományok és kultúra emlékeinek feltárására és gondozására, kellő önerő hiányában a BEOSZ anyagi támogatását kérve.

§ Folytatni kell a kapcsolat kiépítését és fenntartását a Nőszirmok Klubbal, ki kell alakítani a Nefelejcs Ház Időskorúak Otthonával és a Gondozási Központtal a létesítendő kapcsolattartás tartalmi és formai kereteit.

§ Tovább kell fejleszteni, erősíteni a sport és turisztikai tagozatunk működésének tartalmi és formai kereteit.

§ A kialakult rendnek és a megváltozott jogi környezetnek megfelelően biztosítani kell a klub működését.

§ Elő kell készíteni, össze kell hívni, és le kell vezetni a 2015. évi közgyűlést;

§ Folytatni kell a BEOSZ és a BEOSZ DAR tagi tevékenységet, az együttműködést Szabadszállás Város Önkormányzatával, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményével, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal és közvetlenül az alárendeltségében, Kecskeméten működő 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodával.

§ Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően végre kell hajtani a jogszabályi kötelezettségből adódó feladatokat. (Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Felügyelő Bizottság működési rendje, Számviteli Politika okmányainak elkészítése, szükséges módosítása)

§ Elő kell készíteni a 2015. évi, valamint a 2016. év I. negyedév rendezvényeit.

2. A pénzügyi keretekkel való helyes gazdálkodás folytatása:

§ Az új jogszabályi feltételeknek megfelelően folytatni kell a különböző (NEA, HM, BEOSZ, ÖNK, stb) pályázatokon való megjelenést.

§ Továbbra is keresni kell azokat a lehetőségeket, forrásokat (pályázatok, adó 1 %-a, támogatók, önkéntes felajánlások), melyek révén növelhető a klub rendelkezésére álló pénzügyi keret, egyéb anyagi forrás, ezáltal programjaink anyagi feltételei javíthatók, törekedve az önfenntartási képesség növelésére.

3. A nyilvánosság megtartása:

§ A nyilvánossággal továbbra is élnünk kell, fokozva az egyesület írott és elektronikus sajtóban történő megjelenését: honlap működtetése, helyi (Szabadszállási Hírmondó), területi (Petőfi Népe) és országos híradással (BEOSZ honlap), továbbá a személyes megjelenéssel (rendezvények szervezése, más szervezetek, intézmények által szervezett rendezvényeken való részvétel).

§ Hatékony ismeretterjesztéssel mind szélesebb körben kell megismertetni és előfizetői kört szervezni a Szövetség „Bajtársi hírlevél” c. kiadványa részére.

4. A klubtevékenység és a tagi tevékenység aktivitásának növelése, a közösségi tevékenység erősítése:

§ A tagság meggyőzésével, az igények felmérésével meg kell teremteni a rendszeres klubtevékenység közösségi feltételeit és be kell indítani az ez irányú, rendszeres klubtevékenységet.

§ A kerek évfordulós tagtársak születésnapi köszöntése.

§ Az Idősek Világnapja alkalmából, október 01-jén együttműködve a Nőszirmok Klubbal, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményével, a Petőfi Sándor Általános iskolával, Szabadszállás Város Önkormányzatával városi rendezvény szervezését kell kezdeményezni.

§ A Szabadszállás Városi Napok keretében a XI. Szabadszállási Helyőrségi Honvéd Találkozó, ennek részeként a 40 évvel ezelőtt megalakult MN Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes- és Szakmunkásképző Iskola (és jogutódjai) emlékszobájának kialakítása és ünnepélyes megnyitása, az egykori tanulók és tanárok találkozójának megszervezése, megrendezése.

§ A fürdőlátogatások, kirándulások (melyek költségfüggők) fokozott figyelemmel történő szervezése, a tagság aktivizálása, együttműködve az Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményével.

§ Fokozni kell a tagság részvételét a különböző városi rendezvényeken. [Megemlékezések, ünnepségek: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója (1848.03.15.), államalapító Szent István ünnepe (08.20.), a Pákozdi győzelem évfordulója (1848.09.29.), az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja alkalmából (10.23.), egyéb társadalmi, közösségi megmozdulások.]

§ Méltón kell megemlékeznünk a II. Világháború európai befejezésének (1945.05.09.) 70. évfordulójáról.

§ A Nemzetközi Nőnapi (03.08.) rendezvény megtartása a Nőszirmok Klubbal együttműködésben.

§ Tisztelgés a doni áttörés áldozatai emlékének (01.12), megemlékezések a Magyar Honvédelem Napja (Budavár visszafoglalása 166. évfordulójáról (1849.05. 21.), a Hősök Napja (05.25), az 1849-es aradi vértanúk napja (10.06.) és Halottak Napja (11.02.) alkalmából;

§ Részvétel (meghívás és lehetőség esetén). a Katonacsaládok Országos Találkozójá-n.

§ A Katonaözvegyek, özvegy katonák és az Idősek napi bajtársi találkozó-k megrendezése (egyesületi szinten).

§ A DAR XIX. Bajtársi Régiós Találkozó és vele egyidejűleg a BEOSZ DAR XIII. Kistérségi Találkozó megszervezése és megrendezése (Szabadszállás, 2014. július 10),

 [1] A Honvéd Nyugdíjas Klub éves Munkaterve a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régió elnökségének előkészítő tevékenyégére és az éves programjára kiadott irányelvekre épül.

_______________________________________________________________________

 

Fő célkitűzéseink, tervezett feladataink és programjaink 2014. évre

A Honvéd Nyugdíjas Klub fő célkitűzései 2014-ben:

· Közreműködés a Szövetség programjának megvalósításában, együttműködés a BEOSZ-DAR elnökséggel,, tagszövetségekkel az általuk megfogalmazott feladatok végrehajtásában,
· Az Alapszabály értelmében alapvető feladat a Szövetségbe tömörültek érdekeinek képviselete és védelme. Ennek érdekében egyértelműen tudatosítani kell, hogy a BEOSZ a nyugállományú katonák intézményes képviselője.
· a soros taggyűlés/közgyűlés előkészítése és végrehajtása, valamint képviselet, illetve részvétel a BEOSZ - DAR rendezvényeken.

Mindezek figyelembe vételével 2014-ben:

§ 1állandó feladat a tagszervezés, kiemelt figyelemmel a honvédségi és rendvédelmi nyugállományúak/nyugdíjasok megkeresésére.
§ folytatni kell a kapcsolat kiépítését és fenntartását a Szabadszálláson, illetve a működési területünkön lévő, a nyugdíjasokkal foglakozó szervezetekkel, intézményekkel.
§ a lehetőségekhez képest továbbra is bővíteni kell a BEOSZ-DAR tagságát, szervezettségének erősítését, az aktív és az önkéntes állomány bevonásával
§ Különös figyelmet kell fordítanunk a tradicionális hagyományőrző rendezvények megtartására, valamint a fegyvernemi hagyományok és kultúra emlékeinek feltárására és gondozására, kellő önerő hiányában a BEOSZ anyagi támogatását kérve.
§ folytatni kell a kapcsolat kiépítését és fenntartását a Nőszirmok Klubbal, ki kell alakítani a Nefelejcs Ház Időskorúak Otthonával és a Gondozási Központtal a létesítendő kapcsolattartás tartalmi és formai kereteit.
§ tovább kell fejleszteni a sport és turisztikai tagozatunk működésének tartalmi és formai kereteit,
§ a kialakult rendnek és a megváltozott jogi környezetnek megfelelően biztosítani kell a klub működését.
§ elő kell készíteni, össze kell hívni, és le kell vezetni a 2014. évi közgyűléseket; folytatni kell a BEOSZ, BEOSZ-DAR tagi tevékenységet, folytatni kell az együttműködést Szabadszállás Város Önkormányzatával, a József Attila Közösségi Házzal, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal és az alárendeltségében Kecskeméten működő 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodával.
§ az „egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvénynek, továbbá az új Polgári Törvénykönyvnek megfelelően végre kell hajtani a jogszabályi kötelezettségből adódó feladatokat.(Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítása)
§ javítani kell a tagdíjfizetési fegyelmet a BEOSZ és BEOSZ DAR irányába az elmúlt években kialakított rendnek megfelelően.
§ elő kell készíteni a 2014. évi II-IV. negyedévi, valamint a 2015. év I. negyedévi rendezvényeit.
§ Az új jogszabályi feltételeknek megfelelően kell folytatni a különböző (NEA, HM, BEOSZ, ÖNK, stb) pályázatokon való megjelenést.
keresni kell azokat a lehetőségeket, forrásokat (pályázatok, adó 1 %-a, támogatók), melyek révén növelhető a klub rendelkezésére álló pénzügyi keret, ezáltal programjaink anyagi feltételei javíthatók, törekedve az önfenntartási képesség növelésére.
§ A nyilvánossággal továbbra is élnünk kell, fokozva a tagszervezet nyilvánosságát, főleg a helyi, de a régiós és országos híradással, továbbá a megjelenés (rendezvények szervezése, más szervezetek, intézmények által szervezett rendezvényeken való részvétel) lehetőségével is.
§ Hatékony ismeretterjesztéssel mindszélesebb körben kell megismertetni és előfizetői kört szervezni a Szövetség „Bajtársi hírlevél” c. kiadványa részére.
§ a tagság meggyőzésével meg kell teremteni a rendszeres klubtevékenység közösségi feltételeit (beszélgetések);
kerek évfordulós tagtársak születésnapi köszöntése;
§ október 01-je, az Idősek Világnapja alkalmából városi rendezvény szervezésében részvétel, együttműködve a Nőszirmok Klubbal, a József Attila Közösségi Házzal, a Petőfi Sándor Általános iskolával, Szabadszállás Város Önkormányzatával;
§ a Szabadszállás Városi Napok keretében a X. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó, valamint a 145. Önálló harckocsi dandár felszámolásának 25. az MH Alföldi Kiképző Központ felszámolásának 10. évfordulója programjai megszervezése, megrendezése;
§ a fürdőlátogatásokat, kirándulásokat – melyek költségfüggők - fokozott figyelemmel kell szervezni és a tagságot aktivizálni, együttműködve a József Attila Közösségi Házzal,
§ növelni kell a különböző városi rendezvényeken (megemlékezések, ünnepségek: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója /1848.03.15/, államalapító Szent István ünnepe /08.20/, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja alkalmából /10.23./,) való részvételt, a tagság erőteljesebb megjelenését;
§ a Nemzetközi Nőnapi /03.08/ rendezvény megtartása;
tisztelgés a doni áttörés áldozatai emlékének (01.12), megemlékezések a Magyar Honvédelem Napja (Budavár visszafoglalása 165. évfordulójáról (1849.05. 21.), a Hősök Napja (05.25), az 1849-es aradi vértanúk napja (10.06.) és Halottak Napja (11.02.) alkalmából;
§ részvétel (meghívás és lehetőség esetén). a Katonacsaládok Országos Találkozójá-n (Komárom), és a DAR Katonaözvegyek XIII. találkozóján (Jánoshalma), a BEOSZ-DAR I. Idősek napi bajtársi találkozón (Szentes)
§ részvétel a DAR XVIII. Bajtársi Régiós Találkozón (Szeged, július) a BEOSZ DAR XII. Kistérségi Találkozón (Szeged, 2014.július).

§ Természetesen ezek a feladatok és programok nincsenek kőbe vésve. Várjuk minden klubtagunk és minden érdeklődő észrevételeit, ötleteit, jobbító javaslatait.

a HNYK Szabadszállás VezetőségeKépgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!